DP SYSTEM SP Z O O
Ul. Długosza 39, 91-088 Łódź
NIP7282538813
Oceń firmę:
DP SYSTEM SP Z O O
NIP7282538813
KRS0000217203
Kapitał zakładowy50 500,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Długosza 39, 91-088 Łódź

Strona internetowa

http://www.dpsystem.pl

Media społecznościowe

O Firmie

Ten tekst został przetłumaczony automatycznie

DP System to dobrze zorganizowany i skutecznie współpracujący zespół specjalistów.

Inżynierowie, projektanci oraz wdrożeniowcy stanowią trzon techniczny naszej firmy.

W swoich działaniach zawsze kierujemy się profesjonalizmem i etyką.Nasze projekty są prowadzone zgodnie ze sztuką zarządzania oraz zachowaniem wymaganych norm.

Liczne referencje potwierdzają nasze doświadczenie i solidność gwarantując bezpieczeństwo Klientów.

KOMPETENCJE

Projektowanie systemów teletechnicznych,zasilania elektrycznego i sterowania

Programowanie elementów automatyki

(Systemy DCS, BMS, Sterowniki PLC, stacje SCADA, interfejsy HMI)

Prefabrykacja rozdzielnic zasilająco-sterowniczych, szaf serwerowych i rozdzielnic teleinformatycznych

Integracja i optymalizacja systemów sterowania (DCS, ESD, SSP, DSO, SSWiN, KD)

Montaż instalacji CCTV - monitoringu wizyjnego, SSW - sygnalizacji włamania, KD - kontroli dostępu, IT-przetwarzania informacji, AKPiA aparatury kontrolno-pomiarowej, SRK – systemu sterowania ruchem kolejowym, SSP – systemu sygnalizacji pożaru, DSO - dźwiękowego systemu ostrzegawczego, SMS (PSIM) - systemu zarządzania bezpieczeństwem budynku, BMS - automatyki budynkowej.

Modernizacje i dostosowanie maszyn do wymogów bezpieczeństwa

Budowa sieci światłowodowych na potrzeby komunikacji i zarządzania

Projektowanie i wykonywanie systemów prezentacji informacji

Kompleksowa obsługa infrastruktury technicznej budynków w zakresie projektowania,budowy oraz eksploatacji. Planowanie, projektowanie oraz wykonanie systemów w obszarze Smart City

Kompleksowa modernizacja drogowej infrastruktury oświetleniowej – planowanie, audyt, projekt, wykonanie

Utrzymanie drogowej infrastruktury oświetleniowej

Modernizacja teletechnicznej infrastruktury drogowej

Rodzaj działalności

pośrednik, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

DP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. DŁUGOSZA 39, 91-088 ŁÓDŹ

NIP

7282538813
Copy

REGON

473263635
Copy

KRS

0000217203
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-01-28

Adres rejestrowy

UL. DŁUGOSZA 39, 91-088 ŁÓDŹ

Data rejestracji w KRS

2004-09-14

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2004-09-14

Sygnatura akt

LD.XX NS-REJ.KRS/28696/23/494

Strona WWW

http://www.dpsystem.pl

Kody Pkd

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

80.10.Z - Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Zysk (strata) brutto Opis wskaźnika
1,9
1,9
1,2
-37,1
EBITDA Opis wskaźnika
4,3
4,6
5,7
24,3
Zobowiązania krótkoterminowe Opis wskaźnika
32,2
45,3
26,1
-42,3
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
9,6
6,1
6,7
8,9
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
2,9
3,3
4,4
34,6
Aktywa Opis wskaźnika
62,9
63,5
50,2
-20,9
Zysk (strata) netto Opis wskaźnika
0,5
1,6
0,5
-66,2
Środki pieniężne Opis wskaźnika
2,2
4,2
3,2
-24,1
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
87,2
61,9
73,3
18,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
53,4
57,4
43,6
-24,1
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
49,4
55,7
39,5
-29,1
Amortyzacja Opis wskaźnika
1,4
1,3
1,3
-0,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
5,3
26,4
8,2
-18,2
Kapitał własny do aktywów ogółem Opis wskaźnika
15,2
9,6
13,3
3,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
2,2
3,1
1,6
-1,5
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
0,6
2,6
0,7
-1,9
Marża EBITDA Opis wskaźnika
4,9
7,4
7,8
0,4
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
135
267
130
-137
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1.066388726234436
0.9107177257537842
1.260189414024353
0,4
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
2.994434356689453
2.1927506923675537
2.2956295013427734
0,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (8)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży