Dom Media Projekt
Serwituty 23, 02-233 Warszawa
NIP5222963747
TEL+48696578147
Oceń firmę:
Dom Media Projekt
NIP5222963747
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Serwituty 23, 02-233 Warszawa

Numer telefonu

+48696578147

Strona internetowa

http://www.dommediaprojekt.pl

O Firmie

Doświadczenia twórców naszej spółki w zarządzaniu przedsiębiorstwami i projektami sięgają 1993 roku. Prowadzona początkowo przez twórców spółki działalność gospodarcza związana była przede wszystkim z usługami, produkcją i dystrybucją. Przez kolejne lata stopniowo wdrażano zagadnienia związane z importem, co zaowocowało tym, iż od roku 1998 pojawiły się pierwsze doświadczenia we współpracy z kontrahentami zagranicznymi i pierwsze wdrożenia produktów na rynku rodzimym - pochodzących z importu realizowanego z rynku francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego i amerykańskiego. Zdobyte przez twórców spółki wyższe wykształcenie ekonomiczne oraz wyższe wykształcenie z zakresu zarządzania, a także zdobywane dalsze doświadczenia związane z usługami, handlem międzynarodowym, dystrybucją oraz szeroko pojmowanym zarządzaniem - owocowały stopniowo przez dalsze lata zleceniami z zakresu doradztwa we wdrożeniach oraz zleceniami na wsparcie dla szeroko rozumianego zarządzania przedsiębiorstwami zewnętrznymi. Od roku 2001 twórcy spółki pracowali dla podmiotów zewnętrznych jako doradcy zarządów, konsultanci i pełnomocnicy. Klientami i zleceniodawcami były firmy działające w branży budowlanej, projektowej, branży nieruchomości ale także i branży kosmetycznej. Przyjmowane zadania przez długie lata dotyczyły często bardzo skomplikowanych, strategicznych procesów i zagadnień rozwojowych, takich jak na przykład wyręczanie zarządów spółek klientów w prowadzonych, zaplanowanych działaniach - według wcześniej ustalonej strategii, wspieranie zarządów spółek klientów w pozyskiwania kapitału, wsparcie w przeprowadzaniu fuzji, negocjacje handlowe zakupowe i sprzedażowe, mediacje. Wykonywane zadania wymagały dużego zaangażowania i miały bardzo często charakter poufny. Od roku 2010 opisywana działalność skoncentrowana została na wdrożeniach dotyczących wprowadzania produktów na rynek, na organizacji sprzedaży oraz na doradztwie przy realizacji inwestycji. Bardzo szeroki wachlarz doświadczeń założycieli zadecydował o obecnej ofercie spółki - prowadzonej w obecnej formie od roku 2010 i posiadającej obecnie w swym portfolio jako wniesione KNOW-HOW cały wcześniejszy dorobek jej założycieli. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu, oferta spółki jest z pewnością jedną z najbardziej kompletnych ofert dotyczących szeroko pojmowanych wdrożeń oraz wsparcia oferowanego dla firm zewnętrznych. Spółka na dzień dzisiejszy uczestniczy w wielu rozwojowych projektach działających na terenie kilku państw. Spółka na życzenie zainteresowanych udzieli wymaganych referencji.

Rodzaj działalności

dystrybutor

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

D.M.P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. GRZYBOWSKA 87, 00-844 WARSZAWA

NIP

5222963747
Copy

REGON

142633028
Copy

KRS

0000367137
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-06-24

Adres rejestrowy

UL. GRZYBOWSKA 87, 00-844 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2010-10-21

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2010-10-21

Sygnatura akt

RDF/469704/23/882

Strona WWW

http://www.dommediaprojekt.pl

Kody Pkd

41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

18 - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

58 - Działalność wydawnicza

59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

62.0 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

63 - Działalność usługowa w zakresie informacji

64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne

64.20.Z - Działalność holdingów finansowych

64.9 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

70 - Działalność firm centralnych (head offices)

71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii

72 - Badania naukowe i prace rozwojowe

73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

77 - Wynajem i dzierżawa

78 - Działalność związana z zatrudnieniem

81 - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Adam Zbysław Kleczewski
Prezes Zarządu, 51 lat
UDZIAŁOWCY
Adam Zbysław Kleczewski

100% 50 udziałów o łącznej wysokości 5.000,00 złotych

PROKURA
Monika Kleczewska
prokurent uprawniony do samodzielnego działania w imieniu spółki, 47 lat

Sprawozdania finansowe

01-01-2017 - 31-12-2017
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2017 - 31-12-2017
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2017 - 31-12-2017
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży