Importaco Poland sp. z o.o.
Ul. Obwodowa 24, 86-005 Białe Błota
NIP5542457299
Oceń firmę:
Importaco Poland sp. z o.o.
NIP5542457299
KRS0000108642
Kapitał zakładowy22 815 500,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Obwodowa 24, 86-005 Białe Błota

Strona internetowa

https://www.itac-food.com

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Importaco jest firmą rodzinną z prawie 80-letnią historią, która rozwinęła swoją działalność w sektorach żywności, napojów i energii. Jesteśmy liderem w produkcji, wytwarzaniu i dystrybucji orzechów, suszonych owoców, przekąsek i produktów pokrewnych. Od 2005 roku w naszej ofercie znajdują się również napoje. Naszym celem jest zapewnienie zdrowej i zbilansowanej diety poprzez optymalną jakość naszych produktów, które nadzorujemy już od źródła.

Posiadamy kompleksowy system jakości, który obejmuje nasze kryteria jakości i bezpieczeństwo żywności we wszystkich procesach w naszym łańcuchu wartości, od zbierania surowców po transport do punktów sprzedaży, zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa.

Jesteśmy obecni na całym świecie, a główna siedziba naszej firmy mieści się w Walencji (Hiszpania), miasta pełnego słońca, znajdujące się na brzegu Morza Śródziemnego. Obecnie posiadamy 12 fabryk, 10 zakładów i 9 przedstawicielstw handlowych.

Już trzy czwarte stulecia dostosowujemy się do rynku, branży, klientów i konsumentów; o czym świadczy stale rosnąca oferta naszych produktów i usług.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

IMPORTACO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. OBWODOWA 24, 86-005 BIAŁE BŁOTA

NIP

5542457299
Copy

REGON

092982856
Copy

KRS

0000108642
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2019-03-11

Adres rejestrowy

UL. OBWODOWA 24, 86-005 BIAŁE BŁOTA

Data rejestracji w KRS

2002-04-23

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-04-23

Sygnatura akt

BY.XIII NS-REJ.KRS/1941/22/673

Strona WWW

https://www.itac-food.com

Kody Pkd

10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

10.89.Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

46.17.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

46.38.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
REPREZENTACJA SAMOISTNA
ZARZĄD
Jesús Diego Olivares Munoz
Wiceprezes
Eva Maria Pons Casan
Vice - Prezes Zarządu
Maria Desamparados Pons Sancho
Prezes Zarządu
UDZIAŁOWCY
IMPORTACO NUTS COMPANY S.L.

93,35% 42.598 (czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem) udziałów o łącznej wartości 21.299.000,00 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych

Dariusz Roman Drzewiecki

6,65% 3.033 udziały o łącznej wysokości 1.516.500 pln

PROKURA
Carlos Giner Talon
samoistna, 38 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
77,1
109,3
41,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
27,7
35,5
28,3
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
24,8
27,2
9,4
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
52,5
62,7
19,4
Amortyzacja Opis wskaźnika
1,6
2
27,1
Środki pieniężne Opis wskaźnika
5
12,1
141,5
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
2,9
3,6
23,4
EBITDA Opis wskaźnika
4,4
5,6
26,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
26
37,5
44,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
2,3
2,9
24,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
2,8
3,6
26,2
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
9,3
10,6
1,3
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
3
2,6
-0,4
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
47,3
43,4
-3,9
Marża EBITDA Opis wskaźnika
5,7
5,1
-0,6
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
3,8
3,3
-0,5
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
81
95
14
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży