DoIT Sp. z o.o.
Ul. Biała 4 /81, 00-895 Warszawa
NIP5272776148
TEL+48 792 710 608
Oceń firmę:
DoIT Sp. z o.o.
NIP5272776148
KRS0000630169
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Biała 4 /81, 00-895 Warszawa

Numer telefonu

+48 792 710 608

O Firmie

  • Tworzenie oprogramowania zgodnie z potrzebami klienta;
  • Rozwój własnego oprogramowania dla serwisów technologii OTT/IPTV;
  • Outsourcing IT (utrzymanie złożonych systemów informatycznych i sieci);
  • Konserwacja istniejących sieci telekomunikacyjnych.

Oferta

  • Tworzenie oprogramowania zgodnie z potrzebami klienta:

- Projektowanie i tworzenie stron internetowych;

- Tworzenie aplikacji internetowych

- Projektowanie i rozwój aplikacji mobilnych na platformę Android/iOS;

- Internet rzeczy (Internetu przedmiotów, IoT).

Do naszej pracy wykorzystujemy następujące technologie: PHP, Java, JavaScript, SQL, WordPress, HTML5, HTML, jQuery, Yii2, CSS itp.

  • Rozwój własnego oprogramowania dla serwisów technologii OTT/IPTV (http://www.levtv.net/en/products/)

- Middleware LevTv

- Serwer VoD

- Aplikacje dla systemów IOS I Android, STB, SmartTV, przeglądarek internetowych;

- System Content Delivery (CDN)

  • Outsourcing IT (utrzymanie złożonych systemów informatycznych i sieci);

- Przeprowadzenie działań planowanych do wymiany i modernizacji urządzeń do utrzymania wymaganego poziomu niezawodności, wydajności systemu i wykonywanie zadań biznesowych;

- Administracja systemów operacyjnych, systemów pocztowych, łącznie z administrowaniem systemów zarządzania bazami danych;

- Administracja i utrzymanie infrastruktury IT;

- Zdalna administracja;

- Instalacja i konfiguracja oprogramowania;

- Konsultacje przez telefon/skype

Projektowanie, budowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnych:

- Rozwiązania integracji systemowej;

- Projektowanie, montaż, konserwacja i obsługa sieci telekomunikacyjnych;

- Projektowanie sieci komputerowych i linie danych z światłowodowymi segmentami;

- Montaż linie światłowodowych "pod klucz";

- Instalacja i montaż urządzeń przełączających;

- Opracowywanie dokumentacji projektowej;

- Konsultacje techniczne.

  • Konserwacja istniejących sieci telekomunikacyjnych (w tym zdalnie):

- Badania i analizy istniejącej infrastruktury IT, sprzętu i oprogramowania klienta;

- Konserwacja infrastruktury sieciowej: prace nad optymalizacją sieci, prace konserwacyjne, zapobiegające niestabilności i uszkodzeńiu sprzętu;

- Odzyskiwania po awarii, organizacja profesjonalnych backupów oraz archiwizacji danych;

- Serwer odzyskiwania po awarii, aktywne i pasywne urządzenia sieciowe w przypadku awarii sprzętu lub awarii i eliminowanie niepowodzeń i problemów w pracy

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

DOIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. BIAŁA 4 / 81, 00-895 WARSZAWA

NIP

5272776148
Copy

REGON

365066826
Copy

KRS

0000630169
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2017-06-11

Adres rejestrowy

UL. BIAŁA 4 / 81, 00-895 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2016-07-28

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2016-07-28

Sygnatura akt

RDF/453303/22/756

Kody Pkd

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

18 - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

63 - Działalność usługowa w zakresie informacji

68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

95 - Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Oleksandr Rupa
Członek Zarządu
Marian Kyryk
Prezes Zarządu, 46 lat
UDZIAŁOWCY
Oleksandr Rupa

50% 50 udziałów o łącznej wartości 2500,00 zł

Marian Kyryk

50% 50 udziałów o łącznej wartości 2500,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021
tys zł
tys zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
30,3
35,8
18,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
150
150
0
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
8,1
4,9
-39,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
9,4
10,6
12,3
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
20,9
25,2
20,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
30,3
35,8
18,1
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
7,3
4,3
-40,8
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
35,1
17,2
-17,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
4,9
2,9
-2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
5,4
3,2
-2,2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
69
70,5
1,5
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz docx

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz docx
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży