DNHS POLAND SP Z O O
Ul.Celna 1, 70-644 Szczecin
NIP8511003280
Oceń firmę:
DNHS POLAND SP Z O O
NIP8511003280
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul.Celna 1, 70-644 Szczecin

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

DNHS PUZIA KONARZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. CELNA 1, 70-644 SZCZECIN

NIP

8511003280
Copy

REGON

810626416
Copy

KRS

0000536350
Copy

Forma prawna

spółka komandytowa

Data rejestracji na ALEO.com

2014-04-11

Adres rejestrowy

UL. CELNA 1, 70-644 SZCZECIN

Data rejestracji w KRS

2014-12-23

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2014-12-23

Sygnatura akt

RDF/525609/23/1

Kody Pkd

46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

03 - Rybactwo

10.20.Z - Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

16.24.Z - Produkcja opakowań drewnianych

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.2 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów

68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
SPOSÓB REPREZENTACJI
SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE. KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Janusz Puzia
61 lat
Maciej Konrad Konarzewski
57 lat
UDZIAŁOWCY
Małgorzata Puzia
Anna Konarzewska
Janusz Puzia
Maciej Konrad Konarzewski

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
46
36,1
50,3
39,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
38,1
28,3
45,6
61,1
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
56,9
61,5
63,3
3
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
95
89,8
109
21,3
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
4,9
9,2
88,5
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
-82,6
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
3,6
6,3
5,1
-19,4
EBITDA Opis wskaźnika
1,9
0,6
2,4
276,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
3,6
6,3
4,7
-24,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
1,9
0,6
2,4
280,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
69,5
64,4
52
-19,3
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
6,4
10,2
7,5
-2,7
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
7,9
17,4
9,4
-8
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
59,9
68,5
58,1
-10,4
Marża EBITDA Opis wskaźnika
4,1
1,8
4,8
3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
7,9
17,4
10
-7,4
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
215
226
148
-78
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
16,3
24,8
-1,1
-25,9
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży