Dem'A Promotion Polska sp. z o.o. sp.k.
Modra 92a, 02-661 Warszawa
NIP5213641984
TEL+48 601 718 806
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Usługi dla firm Inne usługi dla firm Profil firmy Dem'A Promotion Polska sp. z o.o. sp.k.
Dem'A Promotion Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP5213641984
KRS0000445703
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Modra 92a, 02-661 Warszawa

Numer telefonu

+48 601 718 806

Strona internetowa

http://dema.com.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna
Pozostałe kategorie

Rodzaj działalności

pośrednik, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

DEM'A PROMOTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. MODRA 92A, 02-661 WARSZAWA

NIP

5213641984
Copy

REGON

146472680
Copy

KRS

0000445703
Copy

Forma prawna

spółka komandytowa

Data rejestracji na ALEO.com

2016-10-17

Adres rejestrowy

UL. MODRA 92A, 02-661 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2012-12-28

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2012-12-28

Sygnatura akt

RDF/348424/21/820

Strona WWW

http://dema.com.pl

Kody Pkd

10.89.Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

11 - Produkcja napojów

14 - Produkcja odzieży

15.20.Z - Produkcja obuwia

17 - Produkcja papieru i wyrobów z papieru

18 - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

25.91.Z - Produkcja pojemników metalowych

25.92.Z - Produkcja opakowań z metali

32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi

46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.34 - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych

46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.4 - Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego

46.65.Z - Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.2 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.4 - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.5 - Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.6 - Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

49.41.Z - Transport drogowy towarów

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

55 - Zakwaterowanie

56.10 - Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

56.2 - Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa

56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów

58 - Działalność wydawnicza

63 - Działalność usługowa w zakresie informacji

68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

77 - Wynajem i dzierżawa

78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej

78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

79 - Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

90 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

92.00.Z - Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY JEDNOOSOBOWO KOMPLEMENTARIUSZ - DEM'A PROMOTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI JEST MIROSŁAW KAZIMIERZ MILEWSKI
UDZIAŁOWCY
Mirosław Kazimierz Milewski
Beata Ewa Szaforska
Krzysztof Władysław Milewski

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
16,6
-10,2
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
9
10
10,6
5,7
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
1,3
0,9
-0,2
-121,8
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
10,3
11
10,4
-5,1
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
17,8
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
-43,2
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,3
-0,4
-1,1
-181,1
EBITDA Opis wskaźnika
0,1
-84,7
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,3
-0,4
-1,1
-181,1
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,1
-89,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
8,8
9,3
8,8
-5,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-24,2
-43,3
-19,1
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-1,9
-3,5
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
12,9
8,4
-1,9
-10,3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
0,7
-3,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-1,9
-3,5
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
195
30
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1
-0,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz doc

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz doc
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży