DEL-VIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. MOSTOWA 34A, 87-162 LUBICZ DOLNY
NIP8792470144
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Surowce i półprodukty Tektura i produkty celulozowe Profil firmy DEL-VIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DEL-VIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP8792470144
KRS0000250207
Kapitał zakładowy2 938 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. MOSTOWA 34A, 87-162 LUBICZ DOLNY

Kategorie Działalności

Kategoria główna
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienia o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

DEL-VIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. MOSTOWA 34A, 87-162 LUBICZ DOLNY

NIP

8792470144
Copy

REGON

340120169
Copy

KRS

0000250207
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. MOSTOWA 34A, 87-162 LUBICZ DOLNY

Data rejestracji w KRS

2006-02-02

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2006-02-02

Sygnatura akt

RDF/523084/23/967

Kody Pkd

17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

46.35.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

49.41.Z - Transport drogowy towarów

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
44,9
46,4
45,5
-1,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
11,1
15
10,2
-32
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
17,2
22,4
24,6
9,7
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
28,3
37,5
34,9
-7
Amortyzacja Opis wskaźnika
1,7
1,5
1,5
-0,4
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,8
2,4
0,1
-95,6
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
3,9
6,1
2,7
-55,7
EBITDA Opis wskaźnika
5,8
7,7
4,3
-43,9
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
4,1
6,2
2,9
-54,3
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
3,1
5,2
2,2
-58,4
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
14,5
20,8
16,8
-19,2
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
17,8
23,4
8,9
-14,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
6,8
11,3
4,8
-6,5
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
60,8
59,9
70,6
10,7
Marża EBITDA Opis wskaźnika
12,8
16,7
9,5
-7,2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
8,6
13,2
6
-7,2
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
83
98
78
-20
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży