Decsoft S.A.
Aleje Jerozolimskie 179 /Poziom +2, 02-222 Warszawa
NIP5210083578
Oceń firmę:
Decsoft S.A.
NIP5210083578
KRS0000050218
Kapitał zakładowy992 724,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Aleje Jerozolimskie 179 /Poziom +2, 02-222 Warszawa

Strona internetowa

http://www.decsoft.com.pl

O Firmie

Nasza firma świadczy zaawansowane technologicznie usługi na rzecz szerokiej gamy klientów instytucjonalnych, między innymi: przedsiębiorstw, organów administracji państwowej i samorządowej, służb mundurowych, uczelni.

Dostarczamy, wdrażamy i wspieramy kompleksowe rozwiązania infrastrukturalne i systemowe, przeznaczone do pracy w trybie wysokiej dostępności i niezawodności oraz spełniające wysokie kryteria odnośnie bezpieczeństwa gromadzonych, przetwarzanych i udostępnianych danych. Współpracujemy z globalnymi dostawcami technologii i rozwiązań teleinformatycznych.

Optymalizacji wykorzystania infrastruktury IT to nasza specjalizacja.

Oferuje Państwu:

- Kompleksowe wdrażanie systemów infrastrukturalnych, w szczególności o wysokim stopniu wirtualizacji zasobów, spełniających wymagania utrzymania ciągłości pracy w sytuacjach krytycznych.

- Pełen zakres usług z obszaru bezpieczeństwa informacji, począwszy od analizy ryzyka i projektowania systemów i mechanizmów bezpieczeństwa informacji, po audyty bezpieczeństwa.

- Projektowanie i realizację rozwiązań integrujących systemy biznesowe niezależnie od technologii ich wykonania oraz platform systemowo-sprzętowych, na których pracują.

- Wdrażanie rozwiązań z zakresu zarządzania IT, w szczególności w obszarach zarządzania usługami informatycznymi i monitorowania środowiska IT.

- Wdrażanie dedykowanych rozwiązań służących do zarządzania usługami informatycznymi w chmurze obliczeniowej.

- Świadczenie kompleksowych usług programistycznych w zakresie tworzenia dedykowanych aplikacji od etapu zebrania i udokumentowania wstępnych wymagań biznesowych, przez wdrożenie, po stabilizację i przekazanie do utrzymania Klientowi.

Jesteśmy wykonawcą projektów komercyjnych oraz realizowanych w ramach zamówień publicznych.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

DECSOFT SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 179 / POZIOM +2, 02-222 WARSZAWA

NIP

5210083578
Copy

REGON

012007180
Copy

KRS

0000050218
Copy

Forma prawna

spółka akcyjna

Data rejestracji na ALEO.com

2019-06-10

Adres rejestrowy

UL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 179 / POZIOM +2, 02-222 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2001-10-16

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-10-16

Sygnatura akt

WA.XII NS-REJ.KRS/57457/22/356

Strona WWW

http://www.decsoft.com.pl

Kody Pkd

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
REPREZENTACJA PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. REPREZENTACJA PRZEZ PROKURENTÓW: W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY SAMOISTNEJ, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PROKURENT SAMODZIELNIE. NATOMIAST W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY ŁĄCZNEJ, PROKURENCI REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE, ZGODNIE Z UDZIELONĄ PROKURĄ.
ZARZĄD
Robert Musiał
Prezes Zarządu, 55 lat
PROKURA
Ewa Kacer
łączna, z drugim prokurentem, 39 lat
Krzysztof Gierkowski
łączna, z drugim prokurentem, 46 lat
RADA NADZORCZA
Jacek Józef Duch
75 lat
Leszek Baran
61 lat
Wojciech Tadeusz Pomajda
54 lata

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
77,3
92,7
19,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
61,8
35,5
-42,7
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
16,5
16,7
1
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
78,3
52,1
-33,4
Środki pieniężne Opis wskaźnika
25,6
11,8
-53,6
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
1,6
2,7
67,1
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
1,3
2,1
63,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
77,5
51,1
-34,1
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
1,6
2,7
66,7
%
%
p.p.
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
1,6
2,2
0,6
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
21,1
32
10,9
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
2,1
2,9
0,8
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
201
73
-128
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,3
1,5
0,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży