Debesis sp. z o.o.
Młynarska 39 /4 B, 05-500 Piaseczno
NIP7931624781
Oceń firmę:
Debesis sp. z o.o.
NIP7931624781
KRS0000418979
Kapitał zakładowy5 100,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Młynarska 39 /4 B, 05-500 Piaseczno

O Firmie

Debesis - dostawca rozwiązań informatycznych dla firm.Wśród Naszych rozwiązań są: systemy call center, centrale telefoniczne, telefonia internetowa VoIP, systemy voice mailing i SMS. Debesis jest także brokerem baz danych, posiadamy dostęp do ponad 8 000 000 rekordów z konsumenckiej bazy danych oraz 2 000 000 rekordów firm. Wszystkie usługi jakie świadczymy dostępne są w modelu SaaS (Software as a Service), wirtualnym, gdzie do korzystania z Naszych rozwiązań potrzebny jest tylko dostęp do Internetu.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

DEBESIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. MŁYNARSKA 39 / 4 B, 05-500 PIASECZNO

NIP

7931624781
Copy

REGON

180840298
Copy

KRS

0000418979
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2015-11-05

Adres rejestrowy

UL. MŁYNARSKA 39 / 4 B, 05-500 PIASECZNO

Data rejestracji w KRS

2012-04-24

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2012-04-24

Sygnatura akt

RDF/402306/22/570

Kody Pkd

61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

61 - Telekomunikacja

62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

63.11.Z - Przetwarzanie danych

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

72.30.Z

72.40.Z


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
ZARZĄD
Piotr Igor Wasilewski
Wiceprezes Zarządu, 44 lata
Marcin Łukasz Hawryluk
Prezes Zarządu, 43 lata
UDZIAŁOWCY
Piotr Igor Wasilewski

50% 51 udziałów o łącznej wartości 2550 zł

Marcin Łukasz Hawryluk

50% 51 udziałów o łącznej wartości 2550 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
1,3
1,6
1,7
3,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,2
-0,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-0
-0
-0
5,1
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,1
0,2
0,2
1,1
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
0
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
-51,2
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,1
0
0
389,4
EBITDA Opis wskaźnika
-0
0
0
-26,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,1
0
0
91,9
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,1
0,2
0,2
3,5
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,1
0
0
389,4
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
133,8
-1
-5,4
-4,4
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-5,1
0
0,1
0,1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-32,6
-25,5
-23,9
1,6
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-3,6
1,2
0,8
-0,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-5,1
0
0,1
0,1
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
54
52
50
-2
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,7
0,8
0,8
0
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
1,3
-3,1
-3,5
-0,4
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz xml
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży