F.P.H.U. DARMONT
Kolonia Ostrowicka 4, 83-135 Mała Karczma
NIP5931613612
TEL+48512469099
Oceń firmę:
F.P.H.U. DARMONT
NIP5931613612
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Kolonia Ostrowicka 4, 83-135 Mała Karczma

Numer telefonu

+48512469099

Strona internetowa

http://www.darmont.pl

O Firmie

Działamy na rynku od 2006 roku, co daje nam zdecydowaną przewagę nad konkurencją. Cechuje nas rzetelność, profesjonalizm, indywidualne podejście do klienta. Stosujemy urządzenia atestowane polskiej firmy, która słynie z wysokiej jakości i bezawaryjności. Naszym klientom oferujemy: - przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków - separatory tłuszczu i węglowodorów - osadniki gnilne, szamba polietylenowe - systemy i zbiorniki do magazynowania wody deszczowej - przepompownie ścieków - bakterie do oczyszczalni i szamb

1. Kompleksowa oferta obejmuje: wizję lokalną, kosztorys inwestycji, projekt oczyszczalni, transport urządzeń w miejsce zamieszkania klienta, wykop, montaż, zatopienie, pakiet startowy bakterii.

2. Odpowiadamy na pytania podczas wizji lokalnej oraz wyjaśniamy sposób działania i montażu wybranej oczyszczalni ścieków. Również wykonujemy odwierty glebowe.

3. Kompletujemy potrzebną dokumentację: atesty, zezwolenia, wpisy w dzienniki budowy, dofinansowania, pozwolenia wodno-prawne.

4. Zaopatrujemy domy jednorodzinne, domy letniskowe, pensjonaty, osiedla.

5. Oczyszczalnie biologiczne oferowane przez nas charakteryzują się doskonałym stopniem redukcji zanieczyszczeń.

6. Możliwość odprowadzenia oczyszczonego wsadu do cieku wodnego (stawu, rzeki, itp.).

7. Modernizacja istniejących oczyszczalni. Możliwość rozbudowy w czasie przyszłym.

8. Stosujemy urządzenia atestowane polskiej firmy, która słynie z wysokiej jakości i bezawaryjności.

9. Posiadamy urządzenia mogące pracować w każdych warunkach glebowych i powierzchniowych.

10. Wybór naszej oferty jest strzałem w ekologiczną dziesiątkę!

Więcej informacji znajdziesz na www.darmont.pl

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

PIECUCH DARIUSZ F.P.H.U. DARMONT

Copy

Adres do doręczeń

Kolonia Ostrowicka 4, 83-135 Kolonia Ostrowicka

NIP

5931613612
Copy

REGON

192213184
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2014-08-27

Adres rejestrowy

Kolonia Ostrowicka 4, 83-135 Kolonia Ostrowicka

Przedsiębiorca

DARIUSZ PIECUCH

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie dotyczy

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2006-02-01

Status

Aktywny

Kody Pkd

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad

42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży