Da-Group sp. z o.o.
Sienkiewicza 191C, 05-082 Stare Babice
NIP1182098582
TEL+48227229072
Oceń firmę:
Da-Group sp. z o.o.
NIP1182098582
KRS0000511483
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Sienkiewicza 191C, 05-082 Stare Babice

Numer telefonu

+48227229072

Strona internetowa

www.da-group.pl

O Firmie

Nasza firma skupia wokół siebie kilka sektorów branży grzewczej, paliwowej sanitarno-instalacyjnej oraz budowlanej.


Zajmujemy się produkcją oraz sprzedażą hurtową i detaliczną produktów w/w branż.


Dzięki doświadczeniu, wiarygodnej pozycji na rynku i konkurencyjności nawiązaliśmy udaną współpracę z czołowymi producentami krajowymi jak i zagranicznymi.


W koszyku naszych usług znajdują się także produkty finansowe. Zakres naszych usług w tym kręgu obejmuje m.in. doradztwo finansowe (kredyty dla gospodarstw domowych, firm) czy doradztwo i pomoc w pozyskiwaniu dotacji unijnych.


Zapraszamy do naszego sklepu w Starych Babicach gdzie w ofercie znajdziecie Państwo artykuły hydrauliczne, ceramikę budowlaną, materiały opałowe, narzędzia i elektronarzędzia, produkty techniki grzewczej i sanitarnej.


Cały czas poszerzamy swoją działalność starając się dopasować do potrzeb naszych klientów.

Rodzaj działalności

producent, hurtownik, dystrybutor

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

DA-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. SIENKIEWICZA 191C, 05-082 STARE BABICE

NIP

1182098582
Copy

REGON

147231079
Copy

KRS

0000511483
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2016-04-01

Adres rejestrowy

UL. SIENKIEWICZA 191C, 05-082 STARE BABICE

Data rejestracji w KRS

2014-05-30

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2014-05-30

Sygnatura akt

RDF/362258/21/754

Strona WWW

www.da-group.pl

Kody Pkd

01 - Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

02 - Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

03 - Rybactwo

05 - Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

06 - Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

07 - Górnictwo rud metali

08 - Pozostałe górnictwo i wydobywanie

09 - Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

10 - Produkcja artykułów spożywczych

11 - Produkcja napojów

12 - Produkcja wyrobów tytoniowych

13 - Produkcja wyrobów tekstylnych

14 - Produkcja odzieży

15 - Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

16 - Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli

17 - Produkcja papieru i wyrobów z papieru

18 - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

19 - Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

20 - Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

21 - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

22 - Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

23 - Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

24 - Produkcja metali

25 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

26 - Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

27 - Produkcja urządzeń elektrycznych

28 - Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

29 - Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

30 - Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

31 - Produkcja mebli

32 - Pozostała produkcja wyrobów

33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

35 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

36 - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

37 - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

38 - Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów

39 - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy

50 - Transport wodny

51 - Transport lotniczy

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

53.20.Z - Pozostała działalność pocztowa i kurierska

55 - Zakwaterowanie

56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem

58 - Działalność wydawnicza

59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

60 - Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych

61 - Telekomunikacja

62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

63 - Działalność usługowa w zakresie informacji

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

70 - Działalność firm centralnych (head offices)

71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii

72 - Badania naukowe i prace rozwojowe

73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

77 - Wynajem i dzierżawa

78 - Działalność związana z zatrudnieniem

79 - Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

80 - Działalność detektywistyczna i ochroniarska

81 - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

85.5 - Pozaszkolne formy edukacji

86 - Opieka zdrowotna

93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

95 - Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego

96 - Pozostała indywidualna działalność usługowa


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
ZARZĄD
Dariusz Paweł Antolik
Prezes, 48 lat
UDZIAŁOWCY
Maria Józefa Antolik

75% 75 udziałów o łącznej wartości nominalnej 3750 zł

Katarzyna Szymecka

25% 25 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1250 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019
mln zł
mln zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0
0
0
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
2,2
2,5
15,5
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,1
0,1
83,9
EBITDA Opis wskaźnika
0
0
0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1,1
0,6
-46,8
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0
0
0
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,1
0,1
83,9
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,7
0,5
-29,2
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0
0
0
%
%
p.p.
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
2,7
4,2
1,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
2,9
4,7
1,8
Marża EBITDA Opis wskaźnika
0
0
0
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży