Czempas Technika Grzewcza
Chemików 147, 43-150 Bieruń
NIP6462930759
TEL+48 32 216 45 47
Oceń firmę:
Czempas Technika Grzewcza
NIP6462930759
KRS0000464707
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Chemików 147, 43-150 Bieruń

Numer telefonu

+48 32 216 45 47

Strona internetowa

http://czempas.pl

O Firmie

Techniką Grzewczą zajmujemy się od ponad 30 lat. Swoją działalność rozpoczęliśmy w roku 1989. Specjalizujemy się w utrzymaniu ruchu urządzeń cieplnych w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznych dodatkowo zajmujemy się kompleksowym wyposażaniem budynków w instalacje sanitarne, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i technologiczne. Nasze usługi świadczymy w budynkach mieszkalnych, obiektach użytkowych oraz przemysłowych.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo usługi związane między innymi z; techniką grzewczą, instalacjami sanitarnymi, instalacjami gazowymi, klimatyzacją, wentylacją, automatyką i sterowaniem, fotowotaiką, pompami ciepła, kogeneracją, odzyskiem ciepła z kompresorów i wiele innych.

Nasz zespół stanowią doświadczeni monterzy i serwisanci, jesteśmy zgrani oraz posiadamy obszerne zaplecze techniczne. Posiadamy wymagane kwalifikacje do wykonywania kontroli systemów ogrzewania oraz określenie ich sprawności energetycznej.

Naszym klientom zapewniamy pełna obsługę od fazy projektowej inwestycji poprzez wykonawstwo oraz późniejszą obsługę techniczną i serwisową

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

CZEMPAS TECHNIKA GRZEWCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. CHEMIKÓW 147, 43-150 BIERUŃ

NIP

6462930759
Copy

REGON

243281924
Copy

KRS

0000464707
Copy

Forma prawna

spółka komandytowa

Data rejestracji na ALEO.com

2014-06-04

Adres rejestrowy

UL. CHEMIKÓW 147, 43-150 BIERUŃ

Data rejestracji w KRS

2013-06-06

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2013-06-06

Sygnatura akt

RDF/440099/22/292

Strona WWW

http://czempas.pl

Kody Pkd

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych

27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
SPOSÓB REPREZENTACJI
UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - CZEMPAS TECHNIKA GRZEWCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BIERUNIU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIENI SĄ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB UMOCOWANI UCHWAŁĄ ZARZĄDU PROKURENCI I PEŁNOMOCNICY. OSOBY WCHODZĄCE W SKŁAD ZARZĄDU: 1.PREZES ZARZĄDU - MARIAN CZEMPAS 2.WICEPREZES ZARZĄDU - MARCIN CZEMPAS
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
CZEMPAS TECHNIKA GRZEWCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UDZIAŁOWCY

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
3,6
3,9
4,6
16,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1,3
1
1,1
15,4
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
1,7
1,8
2
9,5
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
3
2,8
3,2
11,6
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
57,2
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0,1
0,3
346,2
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,3
0,3
0,5
48,4
EBITDA Opis wskaźnika
0,3
0,4
0,5
46,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
3
2,8
3,1
10,9
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,3
0,3
0,5
35,7
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,3
0,4
0,5
46
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
19,2
18,7
23,2
4,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
8,9
8,7
10,2
1,5
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
55,2
64,9
63,7
-1,2
Marża EBITDA Opis wskaźnika
9,8
9,5
11,9
2,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
8,9
8,7
11,1
2,4
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
138
92
91
-1
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,2
2,8
2,7
-0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
0,6
0,5
-0,2
-0,7
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży