CTP INVEST POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH 1, 00-124 WARSZAWA
NIP6342642710
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Nieruchomości i usługi powiązane Zakup, sprzedaż i wycena nieruchomości Profil firmy CTP INVEST POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CTP INVEST POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP6342642710
KRS0000284324
Kapitał zakładowy925 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH 1, 00-124 WARSZAWA

O Firmie

Outsourcing jest najlepszym i najbardziej opłacalnym rozwiązaniem dla coraz większej liczby firm. Na zwiększający się popyt odpowiadają różne rodzaju agencje oraz firmy świadczące usługi wszelkiego typu. Do takich usług zaliczyć należy między innymi doradztwo biznesowe.

Do głównej sfery działalności firm z tej kategorii wymienić należy przede wszystkim doradztwo prawne i doradztwo ubezpieczeniowe.

Firma CTP INVEST POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ prowadzi działania z zakresu doradztwa biznesowego, to znaczy opracowuje strategie dla klientów tak, aby poprawić ich płynność finansową i pozycję na rynku. Do takich czynności zaliczamy między innymi ulepszenie zaopatrzenia. Nie czekaj i sprawdź ofertę tej firmy.

Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

CTP INVEST POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH 1, 00-124 WARSZAWA

NIP

6342642710
Copy

REGON

240662324
Copy

KRS

0000284324
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH 1, 00-124 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2007-07-06

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2007-07-06

Sygnatura akt

WA.XII NS-REJ.KRS/19129/23/9

Kody Pkd

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

73.1 - Reklama

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ZARZĄD
Remon Leonard Vos
Członek Zarządu, 52 lata
Richard John Wilkinson
Członek Zarządu, 59 lat
UDZIAŁOWCY
CTP INVEST, SPOL.S R.O.

100% 10 udziałów o łącznej wartości 925.000,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
4,5
2,3
96,9
4088,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
80,5
82,2
145
76,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-11,6
-21,1
-29,5
-39,7
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
68,9
61,1
115,6
89,3
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,2
-0,2
-0,2
-34,7
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,4
3,9
0,7
-81
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-2,5
-9,5
-8,4
11,8
EBITDA Opis wskaźnika
-2,4
-2,8
-7,7
-172,9
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
3,8
9
111,5
1143,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-2,5
-9,5
-8,4
11,8
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-2,6
-2,6
-7,5
-182,4
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
21,4
45
28,4
-16,6
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-54,7
-410,6
-8,7
401,9
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-16,8
-34,5
-25,5
9
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-53,7
-122,4
-8
114,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-54,7
-410,6
-8,7
401,9
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
3663
91
97
6
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,1
13,2
4
-9,2
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-32,1
-27,4
-15,1
12,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży