Centrum Szkoleń Ratowniczych
Ul. Łazarskiego 5, 34-600 Limanowa
NIP7371881470
Oceń firmę:
Centrum Szkoleń Ratowniczych
NIP7371881470
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Łazarskiego 5, 34-600 Limanowa

O Firmie

Miedzynarodowy i Krajowy Transport Medyczny, Zabezpieczenie medyczne imprez, Kursy i Szkolenia medyczne

Szanowni Państwo, Jesteśmy firmą zajmującą się przygotowywaniem i przeprowadzaniem różnego rodzaju szkoleń, imprez integracyjnych dla firm oraz instytucji. Firma powstała w 2006 roku, lecz osoby z nią związane dużo wcześniej interesowały sie szeroko pojętym ratownictwem. Gromadząc wiedzę i doświadczenie zbudowaliśmy fundamenty CENTRUM SZKOLEŃ RATOWNICZYCH. Szkolimy lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych i kwalifikowanych w zakresie podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych, postępowania w stanach zagrożenia życia, koordynacji działań ratowniczych w wypadkach masowych i katastrofach, szkolimy także osoby niezwiązane z ratownictwem uwzględniając specyfikę firmy i instytucji w której pracują. Oferujemy również szkolenia z zakresu ratownictwa taktycznego, które skierowane są do służb mundurowych i cywilnych. Programy wszystkich kursów uwzględniają najnowsze międzynarodowe wytyczne dotyczące resuscytacji oraz medycyny pola walki. Jesteśmy autoryzowanym ośrodkiem szkoleniowym Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra instruktorska z wieloletnim stażem w swoich dziedzinach: lekarze specjaliści, ratownicy medyczni i pielęgniarki, pracownicy Państwowej Straży Pożarnej. Nad usystematyzowaniem wiedzy czówa nasza kadra Opiekunów Naukowych, którzy dbają o najwyższą jakość szkoleń pod wzgledem merytorycznym a także organizacyjnym . Prowadzimy także szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), a także specjalistyczne szkolenia praktyczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w których uczestnicy mają możliwość spróbowania własnych sił przy gaszeniu kontrolowanego pożaru. Zaufało nam wiele firm i instytucji, czego dowodem są liczne podziękowania i referencje - przeszkoliliśmy ok. 6380 osób, dlatego wybierając naszą ofertę mają Państwo gwarancję że nasze szkolenia będą przeprowadzone na najwyższym poziomie oraz zgodne z najnowszymi wytycznymi.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i szkoleniami.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

PIOTR WYRWA CENTRUM SZKOLEŃ RATOWNICZYCH

Copy

Adres do doręczeń

ul. ks. Kazimierza Łazarskiego 5, 34-600 Limanowa

NIP

7371881470
Copy

REGON

120324681
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2015-08-25

Adres rejestrowy

ul. ks. Kazimierza Łazarskiego 5, 34-600 Limanowa

Adres dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności

ul. kpt. Mieczysława Medweckiego 1, 32-083 Balice

Przedsiębiorca

PIOTR WYRWA

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie dotyczy

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2006-09-22

Status

Aktywny

Kody Pkd

86.90.B - Działalność pogotowia ratunkowego

17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych

18.12.Z - Pozostałe drukowanie

18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.15.Z - Naprawa i konserwacja statków i łodzi

38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych

38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych

46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

49.32.Z - Działalność taksówek osobowych

49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

50.30.Z - Transport wodny śródlądowy pasażerski 

50.40.Z - Transport wodny śródlądowy towarów

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

74.20.Z - Działalność fotograficzna

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.34.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki

79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.90.D - Działalność paramedyczna

86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dotacje unijne

Pokaż więcej

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży