CRS sp. z o.o.

CRS sp. z o.o.

 • Surowce i półprodukty › Kruszywa

Identyfikator firmy (NIP)

5882400832

Dane teleadresowe

66-600 Krosno Odrzańskie, Bohaterów Wojska Polskiego 33

Zobacz w Google Maps
Czy to Twoja firma?
15461odwiedzin wszystkich profili w ciągu ostatnich 24h
- / 5Ocena firmy ( 0)
Oceń firmę

Aby kontynuować, popraw błędy

Wystawiam opinię:

Działalność firmy

O nas

Kody PKD:

08 - POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
 • 08 - POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
 • 09 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
 • 10 - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
 • 11 - PRODUKCJA NAPOJÓW
 • 13 - PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
 • 14 - PRODUKCJA ODZIEŻY
 • 15 - PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
 • 16 - PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
 • 17 - PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU
 • 18 - POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
 • 19 - WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
 • 20 - PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH
 • 22 - PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
 • 23 - PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
 • 24 - PRODUKCJA METALI
 • 25 - PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
 • 26 - PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
 • 27 - PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
 • 28 - PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 29 - PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 • 30 - PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
 • 31 - PRODUKCJA MEBLI
 • 32 - POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
 • 33 - NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
 • 35 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
 • 41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
 • 42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
 • 43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
 • 45 - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • 46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 46.9 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Ukryj szczegóły
Szczegóły

Oferta

Aby kontynuować, popraw błędy

Wystawiam opinię:

Dane rejestrowe firmy

Dane z KRS

Identyfikator firmy (NIP):

5882400832

Forma prawna:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy:

Bohaterów Wojska Polskiego 33, 66-600, Krosno Odrzańskie, lubuskie, Polska

KRS:

0000473800

Data rejestracji w KRS:

2013-08-19

Sygnatura akt:

ZG.VIII NS-REJ.KRS/10157/15/536/REGON

Kapitał zakładowy:

5 000,00 zł

REGON:

221951997

Pokaż mniej
Pokaż wszystkie

Dane finansowe

Dane finansowe są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników. Stwórz profil firmowy na Aleo i zyskaj dostęp do poniższych informacji o potencjalnych kontrahentach.

Klasa ryzyka
Ryzyko handlowe kontrahenta na tle całej populacji firm
w Polsce.

Giełda wierzytelności
Informacje o wystawionych na sprzedaż wierzytelnościach
w monitorowanych przez Bisnode giełdach wierzytelności.

Aleo bisnode data example

Paydex
Wskaźnik opóźnień w spłacie należności.

 1. Klasa ryzyka
  Ryzyko handlowe kontrahenta na tle całej populacji firm
  w Polsce.

 2. Paydex
  Wskaźnik opóźnień w spłacie należności

 3. Giełda wierzytelności
  Informacje o wystawionych na sprzedaż wierzytelnościach
  w monitorowanych przez Bisnode giełdach wierzytelności.

Kup pełny raport Bisnode. Zyskaj dostęp do szczegółowych danych finansowych.
Sprawdź wiarygodność firmy oraz oszacuj ryzyko transakcji.

Zamów szczegółowy raport finansowy

 

Firmy z tej samej branży

 • Usługi dla firm > Usługi finansowe i doradcze > Inne
 • Edukacja, sport i rozrywka > Sport i turystyka > Inne
 • Nieruchomości i usługi powiązane > Zakup, sprzedaż i wycena nieruchomości
 • Edukacja, sport i rozrywka > Rozrywka i rekreacja > Muzyka i filmy
 • Usługi dla firm > Usługi finansowe i doradcze > Inne
 • Edukacja, sport i rozrywka > Sport i turystyka > Inne