"CONVERSE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL.WYCZÓŁKOWSKIEGO 43, 65-140 ZIELONA GÓRA
NIP9291330591
TEL+48683240890
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy IT i telekomunikacja Usługi IT Usługi tworzenia oprogramowania i aplikacji Profil firmy "CONVERSE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"CONVERSE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP9291330591
KRS0000131354
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL.WYCZÓŁKOWSKIEGO 43, 65-140 ZIELONA GÓRA

Numer telefonu

+48683240890

Strona internetowa

http://www.converse.com.pl

O Firmie

Od 1996 roku zajmujemy się kompleksowym rozwiązywaniem problemów z zakresu informatyki, zarządzania produkcją i zarządzania logistycznego. Nasza misja to usprawnianie procesów biznesowych podmiotów gospodarczych poprzez doradztwo i konsulting oraz inicjowanie, projektowanie, produkowanie i wdrażanie nowoczesnych technologii informatycznych.

Naszym celem jest dążenie do zapewnienia naszym partnerom narzędzi informatycznych umożliwiających sprawne i efektywne zarządzanie firmą.

Nasze rozwiązania z zakresu logistyki kierujemy do wszystkich firm, które w większym lub mniejszym stopniu poszukują nowych funkcjonalności w obszarze już wdrożonych aplikacji informatycznych lub oczekują rozwiązań indywidualnych, przygotowanych dla własnej specyfiki pracy.

Wychodzimy z założenia, że wiedza i doświadczenie zawsze będą po stronie klienta, a nasze umiejętności w obszarze tworzenia unikatowych rozwiązań informatycznych wspomogą integrację przepływu informacji, dokumentów i towarów w obszarze spedycji i transportu oraz logistyki dostaw, dystrybucji i magazynowania.

W naszej wizji usprawnienie procesów przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych powinno być zgodne z przesłaniem, że raz wprowadzona informacja będzie wielokrotnie wykorzystywana. Ale i ten kierunek rozwoju naszych usług podlega ciągłym usprawnieniom.

Wychodzimy z założenia, że w wirtualnym świecie możemy nadzorować i wykorzystywać informacje wygenerowane przez naszych dostawców i odbiorców, a przetworzenie tych informacji i wprowadzenie do własnego systemu informatycznego zredukuje czas obsługi wybranych procesów.

Jak pozyskać wolne środki finansowe, jak znaleźć nowe zlecenie, jak sprostać wymaganiom konkurencyjnego rynku? Praktyka pokazuje, że potencjał tkwi w samych firmach, zarządzanych przez naszych klientów.

Nasze rozwiązania usprawniają zarządzanie złożonymi procesami w przedsiębiorstwie przez pryzmat przychodów i kosztów. Wykorzystanie informacji gromadzonych w systemach finansowo-księgowych, odpowiednie przeanalizowanie, zaplanowanie, zasymulowanie działań spowoduje że zarządzanie stanie się prostsze i wygeneruje dodatkową wartość dodaną).

Rodzaj działalności

producent, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"CONVERSE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 8 / 1, 65-036 ZIELONA GÓRA

NIP

9291330591
Copy

REGON

970565722
Copy

KRS

0000131354
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-09-25

Adres rejestrowy

UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 8 / 1, 65-036 ZIELONA GÓRA

Data rejestracji w KRS

2002-09-18

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-09-18

Sygnatura akt

RDF/371818/22/243

Strona WWW

http://www.converse.com.pl

Kody Pkd

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

46.5 - Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej

63 - Działalność usługowa w zakresie informacji

70 - Działalność firm centralnych (head offices)

72 - Badania naukowe i prace rozwojowe

73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

77 - Wynajem i dzierżawa

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

85 - Edukacja


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Andrzej Piotr Miładowski
Wiceprezes Zarządu, 54 lata
Tomasz Łukasz Wojnarowski
Prezes Zarządu, 39 lat
UDZIAŁOWCY
Tomasz Łukasz Wojnarowski

50% 33 udziały o łącznej wartości 16500,00 zł

Andrzej Piotr Miładowski

50% 33 udziały o łącznej wartości 16500,00 zł

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
tys zł
tys zł
tys zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
298,3
398
385,8
-3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
32,4
35,5
114
221,3
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
569,9
384
288,7
-24,8
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
602,2
419,5
402,6
-4
Amortyzacja Opis wskaźnika
41,3
25,1
27,8
10,7
Środki pieniężne Opis wskaźnika
256,6
115,1
153,7
33,5
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-50,1
68,6
37,8
-45
EBITDA Opis wskaźnika
-10,6
91,2
66,1
-27,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
401,6
243,9
250
2,5
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-50,1
65,1
35,2
-45,9
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-51,9
66,1
38,3
-42,1
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-8,8
17
12,2
-4,8
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-16,8
16,4
9,1
-7,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
94,6
91,5
71,7
-19,8
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-3,5
22,9
17,1
-5,8
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-16,8
17,2
9,8
-7,4
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
40
33
108
75
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
12,4
6,9
2,2
-4,7
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
24,3
-1,3
-1,8
-0,5
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Sprawozdanie z działalności
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (4)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży