Consulting "SATI" sp. z o.o.
Ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa
NIP5213807172
TEL+48 512 994 650
Oceń firmę:
Consulting "SATI" sp. z o.o.
NIP5213807172
KRS0000710315
Kapitał zakładowy70 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
3,4 na podstawie 5 opinii.

Adres

Ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa

Numer telefonu

+48 512 994 650

Strona internetowa

https://warszawskie-pogotowie-techniczne.pl

Media społecznościowe

O Firmie

Consulting Sati Sp. z o.o. Działa w branży remontowo budowlanej od blisko dwudziestu lat. Początkowo pasjonujące hobby remontów zobligowało Prezesa Artura Długosza do założenia działalności gospodarczej. Po kilku latach, pracownicy napędzali działalność firmy. Obecnie wykwalifikowany personel z wysokimi kompetencjami wykonuje prace zlecone przez inwestorów. Wszystkie prace nadzorowane przez uprawniony nadzór budowlany i wykonywane są zgodnie ze sztuką budowlaną.

Wykonujemy kompleksowe remonty, posiadamy uprawnienia, oraz ubezpieczenie. Profesjonalizm jakim się okazujemy pozwala nam na pokonanie każdego wyzwania związanego z remontem, przebudową, adaptacją lokalu/budynku/domu.

Wykonujemy:

- zabudowy GK

- instalacje hydrauliczne

-instalacje elektryczne

- instalacje gazowe

Modernizujemy kotłownie, rozdzielnie elektryczne, instalacje gazowe. Gładzimy ściany, malujemy, tapetujemy itp.

Oferta

Dyplomy i certyfikaty

 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Zadaniem kursu było zdobycie uprawnień i wiedzy w celu nabycia uprawnień do praktycznej nauki zawodu. Dotyczy to młodzieży szkolenj, również kształcenia osób dorosłych.

 • Zaświadczenie o zdobyciu elementarnej wiedzy o procesie nauczania i uczenia się. Wiedza na temat dydaktyki szczegółowej (metodyki) instruktażu ogólnego stanowiskowego. Zdobycie umiejętności psychologiczno-pedagogicznych w aspekcie kształcenia dorosłych ( wprowadzenie w wybrane zagadnienia z psychologii i andragogiki). Wiedza i umiejętności z zakresu: 1. Posługiwanie się podstawowymi pojęciami dydaktycznymi 2. Merytoryczne i metodyczne przygotowanie do zajęć 3. Planowanie i organizacja pracy dydaktycznej w oparciu o program szkolenia 4. Prowadzenie instruktażu ogólnego i stanowiskowego - zgodnie z wymogami dydaktyki szczegółowej (metodyki)

 • pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli: zatrudnia do 10 pracowników albo zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Specjalista taki musi posiadać wymagane w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy kwalifikacje oraz aktualne przeszkolenie bhp dla służby bezpieczeństwa.

 • (kwiecień 2018)

  Wiedza i umiejętności w zakresie: 1. Szkolenia pracowników w zakresie codziennych przeglądów sprzętu chroniącego pracownika przed upadkiem 2. Nabycie wiedzy i umiejętności przeglądów, kontroli ŚOI chroniących przed upadkiem z wysokości przed użyciem i w trakcie pracy 3. Udzielenia pierwszej pomocy osobom narażonym lub poszkodowanym podczas wykonywania pracy na wysokości 4. Realizowania obowiązku nadzoru prac prowadzonych na wysokości jako prac niebezpiecznych dla zdrowia i życia pracowników 5. Organizacja stanowisk pracy na wysokości w dostępie budowlanym i linowym oraz umiejętności odpowiedniego zabezpieczenia pracowników wykonujących pracę na wysokości.

 • Szkolenie dla kadry kierowniczej potwierdzone certyfikatem. Zakres: 1. Szkolenie BHP. Obowiązki pracodawcy, kierownika oraz osób kierujących pracą innych. 2. Organizacja i zarządzanie pracą. Ocenianie jakości i poprawności wykonanej pracy. 3. Podstawy budownictwa ogólnego. 4. Rodzaje obiektów budowlanych. 5. Maszynoznawstwo. 6. Materiałoznawstwo 7. Kalkulacja kosztów 8. Projektowanie budynków i pomieszczeń 9. Technologia robót wykończeniowych, murarskich, tynkarskich, podłogowych. 10. Technologia montażu ścianek działowych, ścian gipsowych i sufitów podwieszanych. 11. Technologia montażu stolarki okiennej i drzwiowej.

 • szkolenie z zakresu: 1. szkolenie BHP. Obowiązki pracodawcy, kierownika oraz osób kierujących pracą innych. 2. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przesyłające, magazynujące, i zużywające paliwa gazowe. 3. Rysunek zawodowy i dokumentacja techniczna. 4. Instalacje wodno-kanalizacyjne. 5. Instalacje i urządzenia gazowe. Instalacje CO. 6. Podłączenia pieców gazowych. Kotłownie.

 • dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci, PRZY KTÓRYCH EKSPLOATACJI JEST WYMAGANE POSIADANIE KWALIFIKACJI urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW urządzenia elektrotermiczne urządzenia do elektrolizy sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego elektryczna sieć trakcyjna elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9 W zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno

 • przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzające, przesyłające i zużywające gaz oraz inne urządzenia, instalacje i sieci gazowe m.in Urządzenia do magazynowania paliw gazowych, Sieci gazowe do 0,5 MP i powyżej Urządzenia i instalacje gazowe Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa oraz powyżej 5 kPa Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW Turbiny gazowe

 • Świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku DOZORU w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno pomiarowym dla urządzeń instalacji sieci elektroenergetycznej wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV - urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV - zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50KW - urządzenia elektrotermiczne - sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego - elektryczna sieć trakcyjna - elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji jak powyżej.

 • Dozór w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwo gazowe. - urządzenia do magazynowania paliw - sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5MPa ( gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe) - sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu) - urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5kPa - urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5kPa - przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50KW - aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

 • Uprawnienia montera instalacji elektro energetycznej dla kadry kierowniczej 1. Urządzenia elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV 2. Urządzenia elektroenergetyczne o napięciu o napięciu powyżej 1kV 3. Zespoły prądotwórcze powyżej 50kW 4. Urządzenia, Instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające energię elektryczną 5. Rysunek zawodowy i dokumentacja techniczna 6. Instalacje elektro-termiczne 7. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciw wybuchowym 8. Aparatura kontrolno-pomiarowa 9. Obsługa, konserwacjia oraz montaż instalacji elektroenergetycznej 10. Zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń instalacji i sieci 11. Zasady eksploatacji urządzeń instalacji i sieci 12. Zasady wymgań BHP i ochrony przeciw pożarowej oraz umiejętnoości udzielania pierwszej pomocy 13. Instalacje postepowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpośredniego obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środ

Rodzaj działalności

producent, pośrednik, hurtownik, dystrybutor, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

CONSULTING "SATI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

WARSZAWA, WARSZAWA

NIP

5213807172
Copy

REGON

369046789
Copy

KRS

0000710315
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2019-02-10

Adres rejestrowy

WARSZAWA, WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2017-12-21

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2017-12-21

Sygnatura akt

WA.XIII NS-REJ.KRS/30640/22/919

Strona WWW

https://warszawskie-pogotowie-techniczne.pl

Kody Pkd

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

70 - Działalność firm centralnych (head offices)

73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana


Niezarejestrowany

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Artur Daniel Długosz
Prezes Zarządu, 45 lat
UDZIAŁOWCY
Artur Daniel Długosz

99 udziałów o łącznej wartości 69 300,00 złotych

Sprawozdania finansowe

21-12-2017 - 31-12-2018
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

21-12-2017 - 31-12-2018
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

3,4/ 5.0
Na podstawie 5 ocen
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!
Najbardziej przydatne
Tomek 2023-05-15 11:32:34
Oszusci sati 2021-11-20 08:20:16
Odradzam jakakolwiek wspolprace z ta firma!!! Pobieraja zaliczki na materialy po czym uciekaja z pieniedzmi! Bajki o wlasnych stolarniach, zgranej ekipie sprzedaje prezes spolki ktory jest zwyczajnym oszustem.
Agnieszka Komorowska 2021-09-07 04:44:13
Umówiłam się z tą firmą na usługę wymiany grzejnika, zależało mi na czasie. Zostałam zapewniona o realizacji usługi w wyznaczonym terminie. W dniu spotkania "spec" nie pojawił się u mnie, nie powiadomił o tym, że nie przyjedzie i nie odbierał ani moich połączeń, ani nie odpisał na wiadomości. Zostałam wystawiona do wiatru. Szkoda czasu i nerwów na kontakt z tą firmą.
Dariusz Muciek 2020-08-01 13:31:17
Bardzo fajna firma, warszawskie-pogotowie-techniczne to ich druga marka. Remontując dają gwarancję i maja własny serwis.
Witold Lutosławski 2019-05-25 16:14:55
Super oferta, firma pełna kompetencji. Duże doświadczenie oraz zgrana ekipa.
Consulting "SATI" sp. z o.o.11 cze 2019
Bardzo dziękuję. Oby zawsze dwie strony były zadowolone.:)
Pokaż więcej (1)  

Firmy z tej samej branży