CONSDATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SKŁADOWA 4, 61-897 POZNAŃ
NIP7822261960
TEL+48614151000
Oceń firmę:
CONSDATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP7822261960
KRS0000153122
Kapitał zakładowy1 086 930,00 zł
5,0 na podstawie 1 opinii.

Adres

SKŁADOWA 4, 61-897 POZNAŃ

Numer telefonu

+48614151000

Strona internetowa

http://www.consdata.pl

O Firmie

Consdata Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu powstała w 2003 roku i specjalizuje się w wytwarzaniu i wdrażaniu oprogramowania dla sektorów bankowego i finansowego.

Consdata zapewnia całość procesu wytwórczego i wdrożeniowego wraz z zarządzaniem projektem: analiza systemowa, wytworzenie oprogramowania, testowanie, wdrożenie oraz utrzymanie i serwis.

W zależności od specyfiki projektu lub wymagań Klienta stosowane są różne metodyki: xPrince (wiodąca), Prince2, PM Book, Scrum. W ramach wewnętrznego procesu wytwórczego stosowane jest podejście Scrum. Proces wytwórczy wspierany jest przez narzędzia, zapewniając zarządzanie zasobami, projektem, jakością, konfiguracją oraz automatyzację testów i ciągłą integrację.

Specjaliści firmy posiadają wieloletnie doświadczenie w projektach klasy enterprice, a wiedza jest dodatkowo udokumentowana licznymi certyfikatami.

Kompetencje biznesowe

Sektor bankowy

 • systemy bankowości elektronicznej
 • systemy wniosków internetowych
 • systemy workflow
 • systemy uwierzytelniania i autoryzacji
 • Sektor finansowy
 • systemy maklerskie
 • systemy do obsługi kart płatnicznych
 • systemy integracyjne (ESB)

Sektor telekomunikacyjny

 • systemy workflow
 • systemy przydzielania i rozliczania prac podwykonawców
 • systemy obsługi zgłoszeń serwisowych
 • systemy zarządzania infrastrukturą techniczną
 • systemy klasy DQP

Sektor publiczny

 • integracja systemów centralnych
 • systemy workflow i obiegu dokumentów

Świadczone usługi

 • Oprogramowanie dedykowane
 • Team Leasing
 • Outsourcing specjalistów IT
 • Automatyzacja procesów
 • Testowanie oprogramowania
 • Serwis i utrzymanie systemów

Oferowane produkty

eximee Form

System dedykowany do obsługi wniosków internetowych. Jego podstawową funkcjonalnością jest tworzenie zaawansowanych szablonów w trybie WYSIWYG, a następnie publikowanie ich do rożnych kanałów dystrybucji, takich jak WWW, urządzenia mobilne, wydruki i innych. System umożliwia zapisywanie wypełnionych wniosków do dowolnego DMS oraz zarządza, na podstawie zdefiniowanych reguł, przepływem wypełnionego wniosku.

eximee Flow

System do obsługi procesów biznesowych. Umożliwia edycję procedur w trybie WYSIWYG w notacji BPMN 2.0. Dla kroków manualnych tworzone są zaawansowane formularze, a w krokach automatycznych wspierana jest integracja z systemami Klienta. Całość stanowi doskonałe narzędzie do definicji i automatyzacji procesów biznesowych, zmniejszając koszty ich obsługi oraz optymalizując działanie przedsiębiorstwa.

eximee Report

System raportowy umożliwiający tworzenie szablonów raportów w trybie WYSIWYG oraz ich generację w trybie synchronicznym lub asynchronicznym. Możliwa jest integracja z wszystkimi systemami Klienta, włączając oczywiście eximee. Wbudowane funkcje integracyjne umożliwiają zasilanie raportów wieloma źródłami danych jednocześnie. W celu separacji modułu raportowego od pozostałych systemów Klienta system posiada własną bazę analityczną.

eximee Print

Moduł Print to system do tworzenia wydruków i zarządzania nimi. Duży nacisk położony jest na absolutną zgodność wydruku z ustalonym wzorem, co jest szczególnie istotne w przypadku umów. System Print umożliwia integracje z wieloma źródłami danych. Wydruki generowane są synchronicznie, lub dostępne są w trybie asynchronicznym. System umożliwia eksport do wielu popularnych formatów danych.

Gateway2B

Brama B2B udostępnia usługi bankowości elektronicznej poprzez WebServices umożliwiając bezpośredni i bezpieczny dostęp do nich programom F/K działającym u Klienta. System udostępnia usługi pasywne (np. pobranie salda rachunku czy historii operacji) oraz aktywne (np. rejestracja, wysyłka, akceptacja transakcji), jak również umożliwia wyeliminowanie operacji manualnych typu import-eksport.

PKI

System PKI dostarcza kompletną infrastrukturę do zarządzania elektroniczną tożsamością użytkownika. Składa się z części serwerowej odpowiedzialnej za zarządzanie certyfikatami (CA) oraz części klienckiej wspierającej obsługę podpisu elektronicznego. Wspiera wszystkie popularne standardy kryptograficzne, takie jak X.509, PKCS-12, XAdES i wiele innych. Współpracuje z rozwiązaniami opartymi na różnych narzędziach autoryzacji.

Rodzaj działalności

producent

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

CONSDATA SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. BOLESŁAWA KRYSIEWICZA 9 / 14, 61-825 POZNAŃ

NIP

7822261960
Copy

REGON

634422180
Copy

KRS

0000846039
Copy

Forma prawna

spółka akcyjna

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-28

Adres rejestrowy

UL. BOLESŁAWA KRYSIEWICZA 9 / 14, 61-825 POZNAŃ

Data rejestracji w KRS

2020-07-01

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2020-07-01

Sygnatura akt

PO.VIII NS-REJ.KRS/4195/24/293

Strona WWW

http://www.consdata.pl

Kody Pkd

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.1 - Przetwarzanie danych

63.9 - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
15,8
19,8
25,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
8
7,9
-2,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
4,4
8
82,3
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
12,4
15,9
27,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
2,2
4
81,3
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,4
0,4
1,5
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
2,3
4,5
92,5
EBITDA Opis wskaźnika
2,9
5,1
74,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
1,7
3,6
109
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
2,5
4,7
84,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
3,8
5,6
49,5
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
39,4
45,1
5,7
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
11
18,3
7,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
35,4
50,5
15,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
18,3
25,5
7,2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
14,8
22,7
7,9
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
57
55
-2
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,5
1,9
0,4
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
1,1
0,2
-0,9
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2018 - 31-12-2018
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2018 - 31-12-2018
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf

01-01-2018 - 31-12-2018
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml
Pokaż więcej (7)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

5/ 5.0
Na podstawie 1 ocen
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!
Przemek 2023-06-06 12:48:32
polecam

Firmy z tej samej branży