ROOF RENOVATION SPÓŁKA AKCYJNA
UL. KĘPSKA 2G / 3.2, 45-129 OPOLE
NIP5260208786
Oceń firmę:
ROOF RENOVATION SPÓŁKA AKCYJNA
NIP5260208786
KRS0000185671
Kapitał zakładowy17 386 166,70 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. KĘPSKA 2G / 3.2, 45-129 OPOLE

Strona internetowa

www.roofrenovation.pl

O Firmie

Branża reklamowa i marketingowa przeżywa obecnie istny boom. Odpowiednia reklama to podstawa prawidłowego funkcjonowania każdej działalności. Z pomocą przychodzi firma "THUNDERBOLT" S.A., świadcząca usługi z zakresu reklamy i marketingu. Public relations (w skrócie PR) w Polsce to branża dość młoda, która ukształtowała się dopiero na początku lat 90. W działaniach tego typu chodzi głównie o budowanie pozytywnego wizerunku firmy, poprzez takie działania jak tworzenie i edycja treści. Takie działania obejmuje również oferta firmy "THUNDERBOLT" S.A.

Przedsiębiorstwo "THUNDERBOLT" S.A. działa od 04.01.2004. Lokalizacja głównej siedziby firmy: Kraków, Ul. Grzegórzecka 67D /26 (województwo małopolskie).

Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ROOF RENOVATION SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. KĘPSKA 2G / 3.2, 45-129 OPOLE

NIP

5260208786
Copy

REGON

002010497
Copy

KRS

0000185671
Copy

Forma prawna

spółka akcyjna

Adres rejestrowy

UL. KĘPSKA 2G / 3.2, 45-129 OPOLE

Data rejestracji w KRS

2004-01-05

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2004-01-05

Sygnatura akt

OP.VIII NS-REJ.KRS/2534/23/225

Strona WWW

WWW.ROOFRENOVATION.PL

Kody Pkd

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

23 - Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii

74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO KWOTY 50.000,00 ZŁ SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, KAŻDY Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 ZŁ SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU, WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
0,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,5
0,7
0,2
-65,4
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-0,2
0,8
0,5
-36,9
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,2
1,5
0,8
-49,9
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0,2
0,8
329,1
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
0
0
45,7
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,1
-1,3
-1,3
3,3
EBITDA Opis wskaźnika
-0,1
-1,1
-0,5
53
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,1
0,2
0,1
-51,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,1
-1,3
-1,3
0,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,1
-1,3
-1,3
3,3
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
58
-165,2
-253,1
-87,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-147,1
-2101,9
-2019,6
82,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-93,7
54,3
68,4
14,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-114,5
-1746,2
-816,2
930
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-128,2
-2101,9
-2019,6
82,3
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
1680
3598
995
-2603
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,3
0,3
0,4
0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-2,4
-0,5
-0,2
0,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży