COMPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PODOLE 7A, 05-600 PODOLE
NIP7972058574
Oceń firmę:
COMPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP7972058574
KRS0000638761
Kapitał zakładowy500 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

PODOLE 7A, 05-600 PODOLE
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

COMPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

PODOLE 7A, 05-600 PODOLE

NIP

7972058574
Copy

REGON

365506863
Copy

KRS

0000638761
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

PODOLE 7A, 05-600 PODOLE

Data rejestracji w KRS

2016-09-28

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2016-09-28

Sygnatura akt

RDF/402469/22/403

Kody Pkd

17.21.Z - Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

17 - Produkcja papieru i wyrobów z papieru

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

63 - Działalność usługowa w zakresie informacji

73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

77 - Wynajem i dzierżawa

78 - Działalność związana z zatrudnieniem


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Selçuk Mustafa Özcan
Prezes Zarządu, 39 lat
UDZIAŁOWCY
Bariş Kazkondu

0,04% 1.012 udziałów o łącznej wartości 101.200 złotych

Selçuk Mustafa Özcan

18,17% 500 udziałów o łącznej wartości 50.000 złotych

Hűseyin Kaptan

0,04% 1.012 udziałów o łącznej wartości 101.200 złotych

Metin Elgin

81,76% 2250 udziałów o łacznej wartości nominalnej 225.000 złotych

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
7,7
9,3
14,7
58,5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
3,1
3,6
2,6
-28,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
2,2
4
5,8
45,4
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
5,4
7,6
8,4
10,7
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,2
5,2
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,2
1,7
0,2
-89,3
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
1,7
2,2
3,4
52,6
EBITDA Opis wskaźnika
2
2,4
3,6
45,8
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
1,8
2,3
3,4
48,7
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
3,5
5,8
6,7
16,5
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
1,3
1,8
2,8
58,8
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
59,3
43,9
48
4,1
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
17,3
19
19
0
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
41,7
52,9
69,5
16,6
Marża EBITDA Opis wskaźnika
25,4
26,4
24,3
-2,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
21,9
23,8
22,9
-0,9
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
71
85
63
-22
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,4
2,7
2,7
0
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
1
0
-0
0
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (5)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży