COMETARI DEDICATED SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MALCZEWSKIEGO 47A /12, 30-207 KRAKÓW
NIP9452169038
TEL+48123769596
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy IT i telekomunikacja Doradztwo techniczne Profil firmy COMETARI DEDICATED SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
COMETARI DEDICATED SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP9452169038
KRS0000424555
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

MALCZEWSKIEGO 47A /12, 30-207 KRAKÓW

Numer telefonu

+48123769596

Strona internetowa

http://www.cometari.com

Oddziały

Biuro firmy

Aleja Kijowska 22a / 11, 30-079 Kraków
+48123769596

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Cometari Dedicated Solutions is a technology company based in Cracow, Poland. We have knowledge and competence in designing, developing and maintaining complex information systems.

We build online Systems and we love to help startups!

Our engineers have many years of experience in the area which enables us to meet our clients most demanding requirements and adopt an individual approach to every issue we deal with.

Our mission is to provide innovative and cost effective solutions for the travel industry. We builds and supports travel software applications specifically for the travel industry.

We put a special emphasis on prompt communication with our clients and the quality of the solutions we develop. We specialise in developing advanced server systems as well as soft web and mobile solutions. If you are looking for a reliable IT partner, Cometari Dedicated Solutions is the right choice.

Our specialisation are: 1. Application Development Web Development (Java, Python/Django, JavaScript, AngularJS, ReactJs, HTML/CSS, UX/UI), Mobile Development (Android, iOS, PhoneGap) 2. Infrastructure: - Building High Available Environment - Cloud computing solutions especially building Private Cloud

3. Travel Solutions - Sabre GDS, Sabre Web Services 4. Quality Assurance. 5. System Integration.

Visit http://www.cometari.com and get a free quote today!

Portfolio:

Escape Application - An Inspirational air shopping map based application that uses a combination of search and intelligent APIs in a simple workflow. Search by budget, theme and region to explore possibilities of your next journey.

Rodzaj działalności

producent, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

COMETARI DEDICATED SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ELJASZA WALEREGO RADZIKOWSKIEGO 100C / 5, 31-315 KRAKÓW

NIP

9452169038
Copy

REGON

122596024
Copy

KRS

0000424555
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2015-08-15

Adres rejestrowy

UL. ELJASZA WALEREGO RADZIKOWSKIEGO 100C / 5, 31-315 KRAKÓW

Data rejestracji w KRS

2012-06-19

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2012-06-19

Sygnatura akt

RDF/523327/23/938

Strona WWW

http://www.cometari.com

Kody Pkd

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

58 - Działalność wydawnicza

62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

63 - Działalność usługowa w zakresie informacji

64.2 - Działalność holdingów finansowych

64.9 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

70 - Działalność firm centralnych (head offices)

72 - Badania naukowe i prace rozwojowe

73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna


Niezarejestrowany
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Jakub Mateusz Hajek
Prezes Zarządu, 45 lat
UDZIAŁOWCY
Anna Maria Didiuk

10% 100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5000 zł (pięć tysięcy złotych)

Jakub Mateusz Hajek

90% 900 udziałów o łącznej wartości nominalnej 45000 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych)

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
tys zł
tys zł
tys zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
241,2
192,9
196,1
1,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
20
0
0
0
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,5
-31,5
4,2
113,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
17,5
0,7
0,1
-86,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
223,7
192,1
196
2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
63,8
184
135,8
-26,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-1,8
-31,6
3,9
112,2
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-0,8
-16,4
2
18,4
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-9,2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-2,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
92,7
99,6
99,9
0,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży