Comax-Budownictwo i Energetyka sp. z o.o.
Wandy 16 Ł, 40-322 Katowice
NIP6340127949
TEL+48 32 256 94 65
Oceń firmę:
Comax-Budownictwo i Energetyka sp. z o.o.
NIP6340127949
KRS0000172142
Kapitał zakładowy100 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Wandy 16 Ł, 40-322 Katowice

Numer telefonu

+48 32 256 94 65

Strona internetowa

http://www.comax.com.pl/

O Firmie

Specjalizujemy się w usługach z zakresu energetyki cieplnej, budowach i naprawach obiektów żelbetonowych, budowie i modernizacji kotłowni na paliwa energetyczne, wykonawstwie średnich i dużych kotłów, wszelkiego rodzaju pracach instalacyjnych.

Dysponujemy doskonale wyposażonym zapleczem technicznym, dzięki czemu precyzyjnie realizujemy nawet najtrudniejsze zadania zlecone przez Inwestorów. Podejmujemy się realizacji nawet największych projektów inwestorskich, a łączna moc zabudowanych przez naszą firmę mocy przekracza 400 MWt, w tym jeden obiekt z turbiną parową o mocy 8,5 MWe.

Oferujemy kompleksową realizację projektów zapewniających dostawę ciepła na cele grzewcze i technologiczne oraz na ciepłą wodę użytkową.

Wykonujemy usługi w zakresie energetyki, gwarantujące oszczędność energii oraz zmniejszenie ponoszonych z tego tytułu kosztów.

Zajmujemy się dostawą, montażem i serwisem instalacji technologicznych ze stali węglowej, nierdzewnej oraz tworzyw sztucznych.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

COMAX-BUDOWNICTWO I ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. WANDY 16 Ł, 40-322 KATOWICE

NIP

6340127949
Copy

REGON

271031453
Copy

KRS

0000172142
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2016-04-15

Adres rejestrowy

UL. WANDY 16 Ł, 40-322 KATOWICE

Data rejestracji w KRS

2003-09-08

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2003-09-08

Sygnatura akt

RDF/438205/22/425

Strona WWW

http://www.comax.com.pl/

Kody Pkd

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych

38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych

39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
SPOSÓB REPREZENTACJI
OŚWIADCZENIA WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE DO KWOTY USTALONEJ UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
13,4
16,5
13,2
-20
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
4,2
4,8
3,7
-22,7
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
7,4
7,3
7,2
-2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
11,6
12,1
10,9
-10,2
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,1
-35,9
Środki pieniężne Opis wskaźnika
4,3
3,4
2,4
-28,8
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,3
0,2
0,1
-50,7
EBITDA Opis wskaźnika
0,5
0,5
0,2
-50,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
8,1
8,8
7,6
-13,5
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,3
0,3
0,1
-62,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,1
-53,1
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
2,9
2,4
1,2
-1,2
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
1,6
1,1
0,6
-0,5
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
63,9
60,4
65,9
5,5
Marża EBITDA Opis wskaźnika
3,5
3
1,9
-1,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
1,9
1,3
0,8
-0,5
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
66
101
97
-4
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
3,1
1,8
2,1
0,3
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-5
-1,9
-1,3
0,6
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży