"COLOR PRESS" sp. z o.o.
Wrocławska /1, 55-010 Biestrzyków
NIP8961366551
TEL+48 782 111 123
Oceń firmę:
"COLOR PRESS" sp. z o.o.
NIP8961366551
KRS0000205819
Kapitał zakładowy200 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Wrocławska /1, 55-010 Biestrzyków

Numer telefonu

+48 782 111 123

Oferta

ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE, FLEKSOGRAFIA, COLDSTAMPING, HOTSTAMPING, TŁOCZENIA, LAKIER PUCHNĄCY, BRAILLE, DUŻY WYBÓR MATERIAŁÓW DO DRUKU

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"COLOR PRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. WROCŁAWSKA NULL / 1, 55-010 BIESTRZYKÓW

NIP

8961366551
Copy

REGON

932987097
Copy

KRS

0000205819
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2018-01-26

Adres rejestrowy

UL. WROCŁAWSKA NULL / 1, 55-010 BIESTRZYKÓW

Data rejestracji w KRS

2004-05-04

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2004-05-04

Sygnatura akt

RDF/515285/23/572

Kody Pkd

17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

18.12.Z - Pozostałe drukowanie

18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

46.34.A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKUTECZNA REPREZENTACJI SPÓŁKI WYKONYWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
ZARZĄD SPÓŁKI
Zinovia Prociuk
Prezes, 57 lat
UDZIAŁOWCY
Marianna Prociuk Szczepańska

10,1% 40 udziałów o łącznej wartości 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)

Zinovia Prociuk

89,9% 356 udziałów o łącznej wartości 178.000,00 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych)

PROKURA
Oleg Prociuk
prokura łączna. sposób wykonywania: łączne działanie dwóch prokurentów., 35 lat
Marianna Prociuk Szczepańska
prokura łączna. sposób wykonywania: łączne działanie dwóch prokurentów., 31 lat

Dotacje unijne

Pokaż więcej

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
7,2
8
9,2
15,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
2,8
2,6
3
15
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
8
10,6
11,3
6,6
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
10,8
13,2
14,3
8,3
Środki pieniężne Opis wskaźnika
5,2
6,4
6,9
8,2
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,7
1,5
1,4
-11,3
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
3,7
3
2,1
-30,5
EBITDA Opis wskaźnika
4,4
4,5
3,3
-26,1
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
6,7
8,8
8,5
-3,6
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
3,8
2,9
1,9
-33,9
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
3
2,6
1,7
-34
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
37,6
24,6
15,2
-9,4
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
41,9
32,7
18,6
-14,1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
74,3
80,5
79,3
-1,2
Marża EBITDA Opis wskaźnika
61,9
56,3
35,9
-20,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
52
37,8
22,7
-15,1
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
139
116
75
-41
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,4
3,5
4,5
1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-1,2
-1,4
-2,1
-0,7
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (4)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży