COIFFURE MASTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. KLAUDYNY 36 / 12, 01-684 WARSZAWA
NIP1181991301
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Edukacja, sport i rozrywka Edukacja Języki obce Profil firmy COIFFURE MASTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
COIFFURE MASTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP1181991301
KRS0000271560
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. KLAUDYNY 36 / 12, 01-684 WARSZAWA

Kategorie Działalności

Kategoria główna
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

COIFFURE MASTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. KLAUDYNY 36 / 12, 01-684 WARSZAWA

NIP

1181991301
Copy

REGON

140872579
Copy

KRS

0000271560
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. KLAUDYNY 36 / 12, 01-684 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2007-01-30

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2007-01-30

Sygnatura akt

RDF/429245/22/370

Kody Pkd

85.5 - Pozaszkolne formy edukacji

46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

46.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

46.47.Z - Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

46.48.Z - Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii

46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.2 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.5 - Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.2 - Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa

56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.20.Z - Działalność fotograficzna

74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej

78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

79.1 - Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne


Czynny

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ZARZĄD
Marek Kowalski
Prezes Zarządu, 79 lat
UDZIAŁOWCY
Marek Kowalski

99 udziałów o łącznej wartości 49.500,00 zł

PROKURA
Agnieszka Pająk
samoistna, 53 lata

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
1,4
1,4
1,5
8,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
0,5
0,2
0,3
25,7
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0
0
0,2
334,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,5
0,4
0,4
-8,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,9
0,9
1,1
16,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
1,4
1,4
1,5
8,7
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0
0
0,2
363,2
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
1
3,6
14,2
10,6
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
1,9
15,9
58,5
42,6
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
2,4
18,8
65,1
46,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
66,6
69,4
74,4
5
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży