META JOBS & CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. WOLBROMSKA 18 / 1B, 53-148 WROCŁAW
NIP9730996465
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Medycyna, farmacja i kosmetyki Usługi medyczne Badania laboratoryjne Profil firmy META JOBS & CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
META JOBS & CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP9730996465
KRS0000388868
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. WOLBROMSKA 18 / 1B, 53-148 WROCŁAW

O Firmie

Obniżenie kosztów codziennej działalności operacyjnej jest dla wielu przedsiębiorstw wysokim priorytetem. Na zwiększający się popyt odpowiadają różne rodzaju agencje oraz firmy świadczące usługi wszelkiego typu. Wśród takich usług wymienić należy między innymi finanse.

Do dziedziny działalności firm z tej kategorii wymienić należy przede wszystkim doradztwo logistyczne czy doradztwo podatkowe.

Doradcy finansowi zajmują się między innymi takimi kwestiami jak poszukiwanie najlepszych dostępnych dla firmy form finansowania i pomoc w dokonywaniu inwestycji korzystnych dla przedsiębiorstwa. Zachęcamy do analizy profilu firmy CLS - 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na ALEO.com.

Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

META JOBS & CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. WOLBROMSKA 18 / 1B, 53-148 WROCŁAW

NIP

9730996465
Copy

REGON

080531548
Copy

KRS

0000388868
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. WOLBROMSKA 18 / 1B, 53-148 WROCŁAW

Data rejestracji w KRS

2011-06-09

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2011-06-09

Sygnatura akt

WR.VI NS-REJ.KRS/9892/22/146

Kody Pkd

86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

87.10.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


Niezarejestrowany

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM;
ZARZĄD
Piotr Mikołaj Warawko
Prezes Zarządu, 40 lat
UDZIAŁOWCY
Piotr Mikołaj Warawko

91 (dziewięćdziesiąt jeden) udziałów o łącznej wartości 4.500 (cztery tysiące pięćset) złotych

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
1,4
2,5
1,1
-53,3
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
1,4
-59
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
7,1
9,4
9,8
3,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,3
0,3
1
174
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
7,4
9,8
10,7
9,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,7
707,6
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,1
0
0,6
1560
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,1
-127,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
7,4
9,8
10,7
9,5
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,1
0
0,5
1793,2
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-27
7,9
54,5
46,6
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-6,3
1,1
45,1
44
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
4,3
3,5
8,9
5,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-6,3
1,4
50,3
48,9
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
1858
1330
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,1
0
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży