Click&Hit
Hoża 86/410, 00-682 Warszawa
NIP5372423656
Oceń firmę:
Click&Hit
NIP5372423656
Profil niepotwierdzony
1,0 na podstawie 1 opinii.

Adres

Hoża 86/410, 00-682 Warszawa

Kategorie Działalności

Kategoria główna

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

Click&Hit Marcin Wsół

Copy

Adres do doręczeń

Hoża 86/410, 00-682 Warszawa

NIP

5372423656
Copy

REGON

146791416
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2023-05-14

Adres rejestrowy

Hoża 86/410, 00-682 Warszawa

Przedsiębiorca

Marcin Wsół

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2013-08-02

Status

Aktywny

Kody Pkd

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.12.Z - Działalność portali internetowych

63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Opinie

1/ 5.0
Na podstawie 1 ocen
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!
Michal 2023-05-12 10:40:30
Za pośrednictwem Pana Marcina usługę robiła Pani ***** *****. Natomiast gdy pojawił się problem Pani ***** zniknęła i "odpowiedzialność" za to co się stało przejął Pan Marcin, koniec końców wyszło tak że odpowiedzialności za nierzetelnie wykonaną usługę nie wzięli na siebie, tylko padło stwierdzenie że kampanie "nie są złe" - tak 2 kampanie na 10 miało wynik do przyjęcia. -Gdy pojawił się problem i zaczęła się wymiana maili, Pan Marcin zrzucał winę na co tylko można: czynniki zewnętrzne, wprowadzanie zmian ( po mojej interwencji zmiana niskiego docelowego roasu który był pierwotnie ustawiony), na zmiany po mojej stronie (wyłączenie kampanii które przepalały budżet, czy wyrzucenie wykluczonych fraz o których piszę wyżej), czy na to że na dobre wyniki jeszcze za wcześnie. -Pan Marcin w swoich odpowiedziach omijał niewygodne dla niego tematy, na które zapewne nie miał racjonalnej odpowiedzi, nie argumentował racjonalności działań na koncie, natomiast bardziej chętnie sprowadzał rozmowę do tego że nie to ja nie przedstawiłem swoich oczekiwań na początku. Na moje prośby o rozwinięcie swojej subiektywnej odpowiedzi, podanie jakiegoś źródła czy przykładu odpowiadał po prostu: "wspomniałem o tym w poprzednim mailu, więc nie chcę już tego powtarzać". Pan Marcin stwierdził również że "Nie unikamy odpowiedzi, tylko cenimy sobie nasz czas" szkoda że bardziej niż czas nie ceni sobie klienta. Nie zaproponowano ŻADNEGO rozwiązania. Pan Marcin umył ręce i zakończył rozmowę
Click&Hit15 maj 2023
Wiele kłamstw i zdań wyrwanych z kontekstu. Z racji limitu znaków na Aleo odsyłam Ciebie, czytelniku na stronę facebook **************** (dodaj kropkę między facebook i com), gdzie znajdziesz pełną dyskusję, w której podważam zarzuty Pana Michała oraz przedstawiam dowody na jego kłamstwa. Szczegółową odpowiedź na zarzuty znajdziesz również w serwisie Go Work, gdzie również odsyłam, jeśli chcesz dowiedzieć się prawdy. Współpracy z Panem Michałem z muminky pl oczywiście nie polecam, bo niestety nie akceptuje on rzeczywistości i na przedstawione dowody, które wskazują, że mówi nieprawdę, nadal brnie w swoją wersję, mimo że jest fałszywa.

Firmy z tej samej branży