CLEVERPATH PIOTR SOROKA
STAFFA 9/17, 01-891 WARSZAWA
NIP6462834487
Oceń firmę:
CLEVERPATH PIOTR SOROKA
NIP6462834487
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

STAFFA 9/17, 01-891 WARSZAWA

Strona internetowa

http://www.cleverpath.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Cleverpath specjalizuje się w analizie footfall oraz konwersji w punktach sprzedaży detalicznej. Dzięki kompleksowej analizie obecnej sytuacji wewnątrz punktu, jesteśmy w stanie wskazać wszelkie nieefektywności, które wpływają na zmniejszenie zysku i wspomóc Państwa w ich optymalizacji. Jesteśmy zdania, że dobry projekt to taki, który zwraca się naszemu klientowi w przeciągu maksymalnie kilku miesięcy.

Oferta Cleverpath obejmuje szeroki zakres usług doradczych i badawczych dopasowanych do potrzeb sektora handlu detalicznego. To niesamowity komfort pracować z ludźmi posiadającymi wieloletnie doświadczenie w konsultingu, a jednocześnie znającymi specyfikę sektora – dzięki temu projekty są prowadzone szybciej, dokładniej i od początku zespół lepiej rozumie cel klienta

Naszym Klientom proponujemy nowoczesne rozwiązania technologiczne wpływające na wzrost zainteresowania ofertą sklepu, osiągnięcie wyższej odwiedzalności punktu i zwiększenie sprzedaży. Na naszą ofertę produktową składają się m.in. witryny interaktywne, narzędzie do analizy ruchu internetowego ze smartfonów znajdujących się w sklepie zintegrowanych z rozwiązaniami marketingu mobilnego.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

Cleverpath Piotr Soroka

Copy

Adres do doręczeń

Leopolda Staffa 9/17, 01-891 Warszawa

NIP

6462834487
Copy

REGON

243166494
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2014-01-09

Adres rejestrowy

Leopolda Staffa 9/17, 01-891 Warszawa

Przedsiębiorca

Piotr Soroka

Małżeńska wspólność majątkowa

Tak

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2013-02-01

Status

Aktywny

Kody Pkd

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży