Chandon Waller & Partners Sp. z o.o.
ul. Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków
NIP6772382737
TEL+48502256592
Oceń firmę:
Chandon Waller & Partners Sp. z o.o.
NIP6772382737
Kapitał zakładowy15 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków

Numer telefonu

+48502256592

Strona internetowa

http://chandonwaller.pl

O Firmie

Dziękuję za zainteresowanie ofertą firmy CHANDON WALLER & PARTNERS Sp. z o.o.

Bazową usługą Chandon Waller & Partners jest wsparcie klientów w pełnej obsłudze księgowej i kadrowej. Za cel nadrzędny Chandon Waller & Partners postawił sobie bycie Partnerem w biznesie swoich Klientów, gdzie wsparcie rozpoczyna się od obsługi księgowej.

Księgowość - dla jednych początek dla innych koniec procesu wsparcia. W dobie wysokiej konkurencyjności oraz zmienności rynku, oczekiwania właścicieli firm powinny stale wzrastać, natomiast rolą firmy doradczej jest pełna asysta.

Bazową usługa Chandon Waller & Partners jest wsparcie klientów w pełnej obsłudze księgowej z nowatorskim podejściem do ilustracji wyniku finansowego. Aby przeciwdziałać turbulencjom rynkowym, wysokiej konkurencyjności oraz interwencjonizmowi aparatu państwowego, Chandon Waller & Partners wykorzystuje zaplecze informatyczne, które w systemie online dostarcza informacji odnośnie najważniejszych wskaźników finansowo-controllingowych.

Dzięki wykorzystaniu zaplecza informatycznego klienci mają dostęp do danych finansowych w czasie rzeczywistym, tuż po dostarczeniu dokumentów do firmy wykorzystując dostępne metody komunikacji (w tym: e-mail, funkcje telefonu MMS, czy bezpośrednie ładowanie dokumentów przez system online).

Gwarancją jakości jest fakt, iż nasi księgowi posiadają Certyfikat Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Natomiast Partnerzy posiadają bogate oraz wieloletnie doświadczenie na stanowiskach dyrektorskich w międzynarodowych podmiotach korporacyjnych.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

CHANDON WALLER & PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. WADOWICKA 6, 30-415 KRAKÓW

NIP

6772382737
Copy

REGON

123172680
Copy

KRS

0000518460
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-08-21

Adres rejestrowy

UL. WADOWICKA 6, 30-415 KRAKÓW

Data rejestracji w KRS

2014-07-30

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2014-07-30

Sygnatura akt

RDF/480399/23/382

Strona WWW

http://chandonwaller.pl

Kody Pkd

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Artur Grzegorz Drzystek
Prezes Zarządu, 39 lat
UDZIAŁOWCY
Iwona Drzystek

40% 60 udziałów o łącznej wartości 6.000 zł

Artur Grzegorz Drzystek

60% 90 udziałów o łacznej wartości 9.000 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
1,7
2,7
3,8
39
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,4
0,4
1
124
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,4
0,9
1,6
81,1
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,8
1,3
2,6
95
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
0,7
0,8
20,2
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
0
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,5
0,5
0,6
25,4
EBITDA Opis wskaźnika
0,5
0,5
0,6
24,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,4
0,4
0,6
26,1
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,5
0,5
0,6
24,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,8
1,3
2,5
88,3
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
94,1
50,2
35
-15,2
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
24,7
16,4
14,9
-1,5
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
52,9
67,5
62,7
-4,8
Marża EBITDA Opis wskaźnika
26,4
18
16,2
-1,8
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
26,4
18
16,3
-1,7
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
85
57
92
35
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,1
3,1
2,6
-0,5
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,1
-1,4
-1,3
0,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży