"CGH POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPÓŁKA MOŻE U...
SREBRNA 39, 85-461 BYDGOSZCZ
NIP5272552383
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Opakowania, etykiety, folie, taśmy Opakowania metalowe Zbiorniki metalowe Profil firmy "CGH POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPÓŁKA MOŻE U...
"CGH POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPÓŁKA MOŻE U...
NIP5272552383
KRS0000288570
Kapitał zakładowy50 500,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

SREBRNA 39, 85-461 BYDGOSZCZ

O Firmie

CGH Polska sp. z o.o. należy do międzynarodowej grupy kapitałowej CGH GROUP. Od 1997 r. firma funkcjonowała jako CGH INTERNATIONAL S.A. by w grudniu 2009 przyjąć nazwę CGH Polska Sp. z o.o. W swojej działalności CGH Polska korzysta z wieloletnich doświadczeń firm partnerskich z Polski, Niemiec, Belgii i Holandii.

Spółka świadczy kompleksowe usługi dotyczące stacji paliw oraz konstrukcji stalowych. Jest głównym producentem zbiorników stalowych w Polsce, a do naszych klientów należą koncerny naftowe oraz duże i małe przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne.

Naszą ofertę produktów na bieżąco udoskonalają specjaliści z Polski i Europy Zachodniej, co daje nam możliwość sprzedaży produktów najwyższej jakości, posiadających wymagane przepisami certyfikaty, atesty i dokumenty, dopuszczające do ich produkcji i obrotu. Wykorzystując te atuty firma wprowadziła do produkcji dwupłaszczowy zbiornik do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych. Proces produkcji zbiorników jest w pełni zautomatyzowany, co pozwala na uzyskanie pełnej szczelności wykonywanych płaszczy zbiorników. Dzięki temu nasze zbiorniki są ekologiczne i przyjazne dla środowiska. Na nasze zbiorniki udzielamy 20-letniej gwarancji. Jest to możliwe dzięki zastosowanej technologii podwójnego płaszcza stalowego i zastosowanej zewnętrznej powłoki o dużej gęstości i odporności na uszkodzenia.

Rodzaj działalności

producent, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

CGH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. SREBRNA 39, 85-461 BYDGOSZCZ

NIP

5272552383
Copy

REGON

141087820
Copy

KRS

0000288570
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2015-08-24

Adres rejestrowy

UL. SREBRNA 39, 85-461 BYDGOSZCZ

Data rejestracji w KRS

2007-09-14

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2007-09-14

Sygnatura akt

RDF/417169/22/701

Kody Pkd

25.29.Z - Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

25.1 - Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych

25.6 - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

33.1 - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń

33.2 - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

42.9 - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej

49.4 - Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ZARZĄD
Grzegorz Andrzej Dziamski
Członek Zarządu, 43 lata
Morten Fonnesbaek Nielsen
Członek Zarządu, 45 lat
Krzysztof Jańczak
Członek Zarządu, 47 lat
Christiaan D'hondt
Prezes Zarządu, 69 lat
UDZIAŁOWCY

100% 101 udziałów o łącznej wysokości 50500 złotych

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018 2019
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
75,7
74,3
87,8
18,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
35,8
31,7
27,9
-11,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
54,8
57,4
63,9
11,4
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
90,6
89,1
91,8
3,1
Środki pieniężne Opis wskaźnika
9,8
10,3
3,9
-62,2
Amortyzacja Opis wskaźnika
2,6
2,6
2,6
2,7
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
7,1
3,5
7,8
119,9
EBITDA Opis wskaźnika
6,1
3,9
9,1
132,7
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
6,1
3,2
6,6
103,1
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
39,2
40,1
34,4
-14,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
3,5
1,3
6,5
383,5
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
11,1
5,6
10,3
4,7
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
8
4,3
7,5
3,2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
60,5
64,4
69,6
5,2
Marża EBITDA Opis wskaźnika
8
5,3
10,4
5,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
9,4
4,7
8,8
4,1
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
71
73
61
-12
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,5
2,2
-0,3
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
1,9
1
-0,9
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży