Centrum Szkoleń Progress

Centrum Szkoleń Progress

Brak ocen tej firmy

Kategorie działalności firmy

 • Edukacja, sport i rozrywka
 • Edukacja

Identyfikator firmy (NIP)

8762160166

Adres

85-016 Bydgoszcz, 3Maja 20/3

Zobacz w Google Maps
Profil potwierdzony

Profil tej firmy został potwierdzony.
Dowiedz się więcej o potwierdzaniu profilu firmy.

Oceń firmę:

Aby kontynuować, popraw błędy

Wystawiam opinię:

Kliknij Opublikuj, jeżeli zapoznałeś się i akceptujesz Regulamin serwisu Aleo.

Działalność firmy

O nas

Cen­trum Szkoleń Progress to firma, która pow­stała z myślą o najbardziej wyma­ga­ją­cych Klien­tach, o tych, którzy mają ambicje i pragną się rozwi­jać. Nasza oferta została tak skon­struowana, by każdy z odbior­ców mógł znaleźć coś dla siebie. Pro­ponu­jemy rozwój od kom­pe­tencji oso­bistych po szkole­nia spec­jal­isty­czne, dające uprawnienia w danym zakre­sie. Tren­erzy z nami współpracu­jący to spec­jal­iści wysok­iej klasy, przede wszys­tkim prak­tycy, którzy do zajęć pod­chodzą z pasją i zaangażowaniem.

Dys­ponu­jemy włas­nymi salami szkole­niowymi w cen­trum Byd­goszczy, jed­nak na życze­nie Klienta zor­ga­nizu­jemy szkole­nie w każdym zapro­ponowanym miejscu. Wszys­tkie pro­gramy szkole­niowe są autorskie lecz uwzględ­ni­a­jące wyty­czne Min­is­terstwa Edukacji Nar­o­dowej. Po ukońc­zonym szkole­niu uczest­nicy otrzy­mują cer­ty­fikaty potwierdza­jące uzyskane umiejętności.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do firm, insty­tucji jak i osób pry­wat­nych. Orga­nizu­jemy szkole­nia otwarte i zamknięte. Ist­nieje także możli­wość dopa­sowa­nia pro­gramu pod wyma­gania Klienta, w tym zakre­sie cechuje nas elastyczność.

Nasz zespół zawsze chęt­nie odpowie na Państwa pyta­nia lub wątpliwości.

Zapraszamy do współpracy

Cen­trum Szkoleń Progress to firma, która pow­stała z myślą o najbardziej wyma­ga­ją­cych Klien­tach, o tych, którzy mają ambicje i pragną się rozwi­jać. Nasza oferta została tak skon­struowana, by każdy z odbior­ców mógł znaleźć coś dla siebie. Pro­ponu­jemy rozwój od kom­pe­tencji oso­bistych po szkole­nia spec­jal­isty­czne, dające uprawnienia w danym zakre­sie. Tren­erzy z nami współpracu­jący to spec­jal­iści wysok­iej klasy, przede wszys­tkim prak­tycy, którzy do zajęć pod­chodzą z pasją i zaangażowaniem.

Dys­ponu­jemy włas­nymi salami szkole­niowymi w cen­trum Byd­goszczy, jed­nak na życze­nie Klienta zor­ga­nizu­jemy szkole­nie w każdym zapro­ponowanym miejscu. Wszys­tkie pro­gramy szkole­niowe są autorskie lecz uwzględ­ni­a­jące wyty­czne Min­is­terstwa Edukacji Nar­o­dowej. Po ukońc­zonym szkole­niu uczest­nicy otrzy­mują cer­ty­fikaty potwierdza­jące uzyskane umiejętności.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do firm, insty­tucji jak i osób pry­wat­nych. Orga­nizu­jemy szkole­nia otwarte i zamknięte. Ist­nieje także możli­wość dopa­sowa­nia pro­gramu pod wyma­gania Klienta, w tym zakre­sie cechuje nas elastyczność.

Nasz zespół zawsze chęt­nie odpowie na Państwa pyta­nia lub wątpliwości.

Zapraszamy do współpracy

Zwiń opis
Rozwiń opis

Oferta

Zobacz katalog produktów

Data rejestracji na Aleo:

2014-04-09

Kody PKD:

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa
 • 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
 • 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Ukryj szczegóły
Szczegóły

Rodzaj działalności:

usługodawca

Opinie o firmie

Ta firma nie otrzymała jeszcze żadnych opinii

Aby kontynuować, popraw błędy

Wystawiam opinię:

Kliknij Opublikuj, jeżeli zapoznałeś się i akceptujesz Regulamin serwisu Aleo.

Dane rejestrowe firmy

Dane z CEIDG

Nazwa pełna:

CENTRUM SZKOLEŃ PROGRESS MAGDALENA TALKOWSKA

Identyfikator firmy (NIP):

8762160166

Forma prawna:

indywidualna działalność gospodarcza

Adres rejestrowy:

ul. Sielanka 14/1, 85-073, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie, Polska

Małżeńska wspólność majątkowa:

Nie

Status:

Aktywny

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:

2011-03-03

Przedsiębiorca:

MAGDALENA TALKOWSKA

REGON:

340879747