Centrum Szkoleń Progress

Centrum Szkoleń Progress

Identyfikator firmy (NIP)

8762160166

Dane teleadresowe

85-016 Bydgoszcz, 3Maja 20/3

Zobacz w Google Maps
Profil potwierdzony

Profil tej firmy został potwierdzony.
Dowiedz się więcej o potwierdzaniu profilu firmy.

- / 5Ocena firmy ( 0)

Aby kontynuować, popraw błędy

Aby wysłać wiadomość musisz się zalogować

Działalność firmy

O nas

Cen­trum Szkoleń Progress to firma, która pow­stała z myślą o najbardziej wyma­ga­ją­cych Klien­tach, o tych, którzy mają ambicje i pragną się rozwi­jać. Nasza oferta została tak skon­struowana, by każdy z odbior­ców mógł znaleźć coś dla siebie. Pro­ponu­jemy rozwój od kom­pe­tencji oso­bistych po szkole­nia spec­jal­isty­czne, dające uprawnienia w danym zakre­sie. Tren­erzy z nami współpracu­jący to spec­jal­iści wysok­iej klasy, przede wszys­tkim prak­tycy, którzy do zajęć pod­chodzą z pasją i zaangażowaniem.

Dys­ponu­jemy włas­nymi salami szkole­niowymi w cen­trum Byd­goszczy, jed­nak na życze­nie Klienta zor­ga­nizu­jemy szkole­nie w każdym zapro­ponowanym miejscu. Wszys­tkie pro­gramy szkole­niowe są autorskie lecz uwzględ­ni­a­jące wyty­czne Min­is­terstwa Edukacji Nar­o­dowej. Po ukońc­zonym szkole­niu uczest­nicy otrzy­mują cer­ty­fikaty potwierdza­jące uzyskane umiejętności.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do firm, insty­tucji jak i osób pry­wat­nych. Orga­nizu­jemy szkole­nia otwarte i zamknięte. Ist­nieje także możli­wość dopa­sowa­nia pro­gramu pod wyma­gania Klienta, w tym zakre­sie cechuje nas elastyczność.

Nasz zespół zawsze chęt­nie odpowie na Państwa pyta­nia lub wątpliwości.

Zapraszamy do współpracy

Cen­trum Szkoleń Progress to firma, która pow­stała z myślą o najbardziej wyma­ga­ją­cych Klien­tach, o tych, którzy mają ambicje i pragną się rozwi­jać. Nasza oferta została tak skon­struowana, by każdy z odbior­ców mógł znaleźć coś dla siebie. Pro­ponu­jemy rozwój od kom­pe­tencji oso­bistych po szkole­nia spec­jal­isty­czne, dające uprawnienia w danym zakre­sie. Tren­erzy z nami współpracu­jący to spec­jal­iści wysok­iej klasy, przede wszys­tkim prak­tycy, którzy do zajęć pod­chodzą z pasją i zaangażowaniem.

Dys­ponu­jemy włas­nymi salami szkole­niowymi w cen­trum Byd­goszczy, jed­nak na życze­nie Klienta zor­ga­nizu­jemy szkole­nie w każdym zapro­ponowanym miejscu. Wszys­tkie pro­gramy szkole­niowe są autorskie lecz uwzględ­ni­a­jące wyty­czne Min­is­terstwa Edukacji Nar­o­dowej. Po ukońc­zonym szkole­niu uczest­nicy otrzy­mują cer­ty­fikaty potwierdza­jące uzyskane umiejętności.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do firm, insty­tucji jak i osób pry­wat­nych. Orga­nizu­jemy szkole­nia otwarte i zamknięte. Ist­nieje także możli­wość dopa­sowa­nia pro­gramu pod wyma­gania Klienta, w tym zakre­sie cechuje nas elastyczność.

Nasz zespół zawsze chęt­nie odpowie na Państwa pyta­nia lub wątpliwości.

Zapraszamy do współpracy

Zwiń opis
Rozwiń opis

Kody PKD:

82.1 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
 • 82.1 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
 • 55.2 - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 69.2 - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem
 • 77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
 • 85.5 - Pozaszkolne formy edukacji
 • 85.6 - Działalność wspomagająca edukację
 • 96.0 - POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Ukryj szczegóły
Szczegóły

Rodzaj działalności:

usługodawca

Oferta

Zobacz katalog produktów

Opinie od firm

Aby kontynuować, popraw błędy

Dane rejestrowe firmy

Dane z CEIDG

Nazwa pełna:

CENTRUM SZKOLEŃ PROGRESS MAGDALENA TALKOWSKA

Identyfikator firmy (NIP):

8762160166

Forma prawna:

indywidualna działalność gospodarcza

Adres rejestrowy:

ul. Sielanka 14/1, 85-073, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie, Polska

Małżeńska wspólność majątkowa:

Nie

Status:

Aktywny

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:

2011-03-03

Przedsiębiorca:

MAGDALENA TALKOWSKA

REGON:

340879747

Pokaż mniej
Pokaż wszystkie

Dane finansowe

Dane finansowe są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników. Stwórz profil firmowy na Aleo i zyskaj dostęp do poniższych informacji o potencjalnych kontrahentach.

Klasa ryzyka
Ryzyko handlowe kontrahenta na tle całej populacji firm
w Polsce.

Giełda wierzytelności
Informacje o wystawionych na sprzedaż wierzytelnościach
w monitorowanych przez Bisnode giełdach wierzytelności.

Aleo bisnode data example

Paydex
Wskaźnik opóźnień w spłacie należności.

 1. Klasa ryzyka
  Ryzyko handlowe kontrahenta na tle całej populacji firm
  w Polsce.

 2. Paydex
  Wskaźnik opóźnień w spłacie należności

 3. Giełda wierzytelności
  Informacje o wystawionych na sprzedaż wierzytelnościach
  w monitorowanych przez Bisnode giełdach wierzytelności.