CENTRUM MEDYCZNE JUDYTA
UL. Pruszkowska 52, 05-090 RASZYN
NIP9562319912
TEL48221855520
Oceń firmę:
CENTRUM MEDYCZNE JUDYTA
NIP9562319912
KRS0000633191
Kapitał zakładowy142 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. Pruszkowska 52, 05-090 RASZYN

Numer telefonu

48221855520

Strona internetowa

https://www.cmjudyta.pl

O Firmie

Centrum Medyczne Judyta to placówka medyczna świadcząca usługi medyczne w szerokim zakresie. W ofercie centrum: diagnostyka, badania laboratoryjne, poradnia POZ, poradnie specjalistyczne, rehabilitacja, medycyna pracy, szczepienia, świadczenia domowe. Centrum oferuje dostęp aż do 52 specjalistów. Placówka świadczy usługi w ramach NFZ a także odpłatnie. CM Judyta funkcjonuje od 1997 r. i do dziś cieszy się uznaniem. Centrum mieści się w 2 miejscach Raszyna. Zapisy wizyt są osobiście, telefonicznie i internetowo.


Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

CENTRUM MEDYCZNE JUDYTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. PONIATOWSKIEGO 21, 05-090 RASZYN

NIP

9562319912
Copy

REGON

365425159
Copy

KRS

0000633191
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2021-03-24

Adres rejestrowy

UL. PONIATOWSKIEGO 21, 05-090 RASZYN

Data rejestracji w KRS

2016-09-19

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2016-09-19

Sygnatura akt

RDF/533623/23/942

Strona WWW

https://www.cmjudyta.pl

Kody Pkd

86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna

86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna

86.23.Z - Praktyka lekarska dentystyczna

86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.C - Praktyka pielęgniarek i położnych

86.90.D - Działalność paramedyczna

86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

87.10.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

87.20.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

87.30.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych


Zwolniony
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
ZARZĄD
Justyna Anna Figat Kaszkur
Członek Zarządu, 39 lat
Edyta Figat
Członek Zarządu, 38 lat
Ewa Jadwiga Figat
Wiceprezes Zarządu, 64 lata
Zbigniew Marek Figat
Prezes Zarządu, 66 lat
UDZIAŁOWCY
Zbigniew Marek Figat

30% 426 udziałów o łącznej wartości 42.600,00 złotych

Edyta Figat

20% 284 udziały o łącznej wartości 28.400,00 zł

Justyna Anna Figat Kaszkur

20% 284 udziały o łącznej wartości 28.400,00 zł

Ewa Jadwiga Figat

30% 426 udziałów o łącznej wartości 42.600,00 złotych

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
5,2
6,9
8
16,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1,4
1,2
1,2
-3
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0
0,2
0,4
62,6
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
1,4
1,5
1,6
7,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0
0,6
-∞
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0,2
0,2
18,2
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,3
0,2
0,2
-17,5
EBITDA Opis wskaźnika
0,4
0,7
0,3
-50,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
1
1,1
1,3
24,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,3
0,5
0,1
-71,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,3
0,2
0,1
-22,2
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
654,2
80,5
38,5
-42
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
5,8
2,7
1,8
-0,9
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
3,3
16,2
24,4
8,2
Marża EBITDA Opis wskaźnika
8,2
9,7
4,1
-5,6
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
5,8
2,9
2
-0,9
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
95
65
54
-11
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,7
0,9
1,1
0,2
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
0
0
-1,7
-1,7
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz docx

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży