Centrum EM-PARTNER
Gałczyńskiego 6, 43-300 Bielsko-Biała
NIP9372151384
TEL+48334963555
Oceń firmę:
Centrum EM-PARTNER
NIP9372151384
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Gałczyńskiego 6, 43-300 Bielsko-Biała

Numer telefonu

+48334963555

Strona internetowa

http://www.em-partner.pl

O Firmie

Firma eM-PARTNER powstała w roku 2007, a w grudniu 2012 uległa przekszatłceniu w Centrum EM-PARTNER.

Obecnie działamy jako Centrum Szkoleń, Usług i Zaopatrzenia, a nasza oferta skierowana jest do Przedsiębiorców.

Świadczymy usługi w zakresie obsługi pracowników: BHP - usługi i szkolenia oraz usługi kadrowo-płacowe (zewnętrzny dział personalny) , usługi, doradztwo i szkolenia - także w zakresie systemu HACCP (dla gastronomii i sektora spożywczego) - oraz doradztwo i konsultacje prawne realizowane przez Radcę Prawnego. Proponujemy także sprzedaż artykułów BHP (również w naszym sklepie internetowym) i

W zakresie BHP proponujemy:

- pełną lub fragmentaryczną obsługę BHP albo realizację wybranych usług - prowadzimy zagadnienia z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy w formie obsługi ciągłej dla naszych Klientów lub w oparciu o jednorazowe zlecenia, wg potrzeb Klienta.

Wykonujemy wymaganą dokumentację (ocena ryzyka zawodowego, procedury bezpieczeństwa, tabela przydziału odzieży i obuwia ochronnego i innych ochron osobistych, instrukcje stanowiskowe..), zapewniamy należyty nadzór nad ochroną pracy, wspomagamy w zakresie pomiarów i badań środowiska pracy, a w razie potrzeby reprezentujemy Klienta przed Inspekcją Pracy lub Inspecją Sanitarną i pomagamy ustosunkować się do wydanych przez kontrolę decyzji administracyjnych (nakazy, wystąpienia).

Nasi inspektorzy to fachowcy z wieloletnim doświadczeniem i z praktyką w różnych branżach. Usługi świadczymy jako zewnętrzna służba BHP w zakładzie pracy lub jako nadzór nad bezpieczeństwem nad budowie (również jako koordynator ds. BHP).

- szkolenia BHP - w siedzibie Klienta (dojazd szkoleniowca) lub w naszej siedzibie w Bielsku-Białej (salka szkoleniowa).

Szkolenia przeprowadzamy w formie instruktażu, kursy, seminarium, lub jako szkolenia niestacjonarne, np. samokształcenie kierowane lub e-learning (przez Internet) - zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szkoleń bhp.

Zapewniamy profesjonalnych wykładowców oraz ciekawe zajęcia dostosowane do profilu grupy pracowników z uzyciem skutecznych i nowoczesnych metod szkolenia.

Ponadto oferujemy:

- outsourcing kadrowo - płacowy - w pełnym lub częściowym zakresie obsługi z zakresu kadr i płac, w tym doradztwo i usuługi w dziedzinie prawa pracy (ZFŚS, regulamin pracy i wynagradzania - stworzenie, konsultacje, opiniowanie, reprezentowanie Klienta przy kontroli PIP, ZUS, US),

- wsparcie w zakresie HACCP GMP/GHP - doradztwo, usługi, szkolenia i zaopatrzenie w środki i artykuły haccp

- przeprowadzanie szkoleń BHP , PPOŻ i pierwsza pomoc - dla wszystkich grup zawodowych

- organizowanie szkoleń specjalistyczych i biznesowych dla klientów indywidualnych i firm.

- usługi prawne w zakresie KONSULTACJI i OBSŁUGI PRAWNEJ SPÓŁEK I FIRM - współpracujemy z Kancelarią Radcy Prawnego.

Siedziba naszej firmy znajduje się w Bielsku - Białej. Realizację naszych usług zapewniamy w Bielsku-Białej, na terenie województwa śląskiego, Małopolski i na terenie całego kraju.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.em-partner.pl oraz do kontakt: tel. 33 496 35 55

Rodzaj działalności

hurtownik, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

Centrum EM-PARTNER Robert Mikulski

Copy

Adres do doręczeń

ul. Gałczyńskiego 6, 43-300 Bielsko-Biała

NIP

9372151384
Copy

REGON

243123705
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2014-04-07

Adres rejestrowy

ul. Gałczyńskiego 6, 43-300 Bielsko-Biała

Przedsiębiorca

Robert Mikulski

Małżeńska wspólność majątkowa

Tak

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2012-12-12

Status

Aktywny

Kody Pkd

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

46.33.Z - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

46.36.Z - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

46.38.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.41.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

46.44.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących

46.47.Z - Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

46.48.Z - Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii

46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.22.Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.24.Z - Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

49.41.Z - Transport drogowy towarów

49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

52.22.B - Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy

52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

52.29.A - Działalność morskich agencji transportowych

52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych

56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

69.10.Z - Działalność prawnicza

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

74.20.Z - Działalność fotograficzna

74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.29.Z - Pozostałe sprzątanie

81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.A - Nauka języków obcych

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

93.11.Z - Działalność obiektów sportowych

93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży