Cemash sp. z o.o.
Ul. Spacerowa 1, 83-110 Czarlin
NIP5932609937
TEL+48 665 031 989
Oceń firmę:
Cemash sp. z o.o.
NIP5932609937
KRS0000700217
Kapitał zakładowy125 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Spacerowa 1, 83-110 Czarlin

Numer telefonu

+48 665 031 989

O Firmie

Szanowni Państwo, Celem Cemash Sp. z o.o. jest dostosowanie oferowanych produktów i usług do wymagań klientów i rozwijającego się rynku budowlanego oraz kształtowanie struktur sprzyjających efektywnemu zarządzaniu.

Działalność Cemash Sp. z o.o. koncentruje się głównie na dwóch obszarach :

Materiały Budowlane :

 • Cement, - Spółka posiada podpisane umowy dystrybucyjne z cementowniami. W ofercie handlowej znajdują się cementy portlandzkie, wieloskładnikowe i hutnicze luzem oraz workowane.
 • Spoiwa stabilizacyjne,
 • Popioły lotne ( popioły lotne atestowane do cementu/betonu) , wapienne oraz fluidalne ,
 • Wapno ,
 • Kostkę brukową,
 • Kruszywa,
 • Galanteria betonowa,
 • Płyty Yomb ,
 • Płyty drogowe,

Transport samochodowy :

Przewożone przez spółkę towary to surowce: popioły lotne ; gotowe wyroby: cement luzem i workowany, wapno hydratyzowane; kruszywa mineralne.

Dla Cemash usługi transportowe świadczą również podwykonawcy.

Dbałość o stan techniczny i estetyczny pojazdów, niezawodność i terminowość dostaw, przestrzeganie zasad BHP oraz wysoka kultura osobista kierowców sprawia, że obsługa logistyczna świadczona przez Cemash jest na najwyższym poziomie i spełnia oczekiwania klientów.

Nasze produkty i usługi kierujemy do wszystkich rodzajów odbiorców:

• producentów: betonu, prefabrykatów, kostki brukowej, itp.

• inwestycji infrastrukturalnych (w szczególności drogowych), innych budów

• hurtowni i sieci handlowych sprzedających produkty w workach odbiorcy detalicznemu.

Ściśle współpracujemy z Instytutem Techniki Budowlanej w zakresie certyfikacji naszych wyrobów oraz kładziemy nacisk na bieżącą kontrole surowców używanych do produkcji mieszanek cementowych oraz popiołów lotnych!

Wszystkie cementy produkowane są w cementowniach pod kontrolą niezależnych instytutów badawczo certyfikujących i posiadają stosowne certyfikaty dopuszczające je do wykorzystania w budownictwie.

Oferta

 • Cement, - Spółka posiada podpisane umowy dystrybucyjne z cementowniami. W ofercie handlowej znajdują się cementy portlandzkie, wieloskładnikowe i hutnicze luzem oraz workowane.
 • Spoiwa stabilizacyjne,
 • Popioły lotne ( popioły lotne atestowane do cementu/betonu) , wapienne oraz fluidalne ,
 • Wapno ,
 • Kostkę brukową,
 • Kruszywa,
 • Galanteria betonowa,
 • Płyty Yomb ,
 • Płyty drogowe,

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

CEMASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. SPACEROWA 1, 83-110 CZARLIN

NIP

5932609937
Copy

REGON

368550422
Copy

KRS

0000700217
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2019-04-13

Adres rejestrowy

UL. SPACEROWA 1, 83-110 CZARLIN

Data rejestracji w KRS

2017-10-19

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2017-10-19

Sygnatura akt

GD.VII NS-REJ.KRS/16246/22/333

Kody Pkd

49.41.Z - Transport drogowy towarów

23.61.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

23.63.Z - Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

23.69.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

29.10.D - Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów

39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Mateusz Adam Szczygieł
Prezes Zarządu, 33 lata
UDZIAŁOWCY
Mateusz Adam Szczygieł

100% 2500 udziałów o łącznej wartości 125.000 złotych

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
4,3
4,3
4,3
0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1,6
1,6
1,6
0
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,4
0,4
0,4
0
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
1,4
1,4
1,4
0
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
0
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,2
0
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,4
0,4
0,4
0
EBITDA Opis wskaźnika
0,4
0,4
0,4
0
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
1,4
1,4
1,4
0
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,4
0,4
0,4
0
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,3
0,3
0,3
0
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
75,5
75,5
75,5
0
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
7,6
7,6
7,6
0
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
29,7
29,7
29,7
0
Marża EBITDA Opis wskaźnika
8,5
8,5
8,5
0
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
8,4
8,4
8,4
0
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
69
69
69
0
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,8
1,8
1,8
0
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
1,6
1,6
1,6
0
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży