PYRSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
UL. KRAKOWSKA 11, 43-190 MIKOŁÓW
NIP6351838306
Oceń firmę:
PYRSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
NIP6351838306
KRS0000622852
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. KRAKOWSKA 11, 43-190 MIKOŁÓW
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienia o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

PYRSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. KRAKOWSKA 11, 43-190 MIKOŁÓW

NIP

6351838306
Copy

REGON

364689577
Copy

KRS

0000622852
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. KRAKOWSKA 11, 43-190 MIKOŁÓW

Data rejestracji w KRS

2016-06-13

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2016-06-13

Sygnatura akt

KA.VIII NS-REJ.KRS/20367/22/58

Kody Pkd

46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

10.32.Z - Produkcja soków z owoców i warzyw

16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna

41.2 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.2 - Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych

43.3 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

43.9 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane

46.15.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych


Niezarejestrowany

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019
tys zł
tys zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
265
38,5
-85,5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
281,6
341,9
21,4
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-199,4
-263,2
-32
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
82,2
78,8
-4,2
Środki pieniężne Opis wskaźnika
8
0
-99,6
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-89,2
-63,8
28,5
EBITDA Opis wskaźnika
-72,4
-43,5
39,9
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-89,2
-63,8
28,5
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-72,4
-43,5
39,9
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
82,2
78,8
-4,2
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
44,7
24,2
-20,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-33,7
-165,8
-132,1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-242,5
-334,1
-91,6
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-27,3
-113,1
-85,8
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-33,7
-165,8
-132,1
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
124
1303
1179
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,9
0,6
-0,3
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-2,7
-6,5
-3,8
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 30-06-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 30-06-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz docx

01-01-2022 - 30-06-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz xml
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży