Cac PV sp. z o.o.
Złota 7 /18, 00-019 Warszawa
NIP7010271129
TEL+48606727771
Oceń firmę:
Cac PV sp. z o.o.
NIP7010271129
KRS0000374405
Kapitał zakładowy1 500 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Złota 7 /18, 00-019 Warszawa

Numer telefonu

+48606727771

Strona internetowa

http://www.cacpv.pl

O Firmie

Realizujemy wykonawstwo, doradztwo, projektowanie i serwis na rynku odnawialnych źródeł energii (OZE), szczególnie z zakresu średnich i dużych instalacji fotowoltaicznych (PV). Spółka zatrudnia wyspecjalizowanych z uprawnieniami pracowników na podstawie umów o pracę. Korzysta z potencjału kadrowego, zasobów intelektualnych całej Grupy Kapitałowej Novavis. Dysponuje niezbędnym sprzętem technicznym do budowy elektrowni fotowoltaicznych.

Oferta

Spółka CAC PV oferuje kompleksową obsługę klientów w zakresie:

  • Budowy instalacji i farm PV wraz z przyłączaniem do sieci OSD oraz usługami monitoringu i serwisu,
  • Projektowania koncepcyjnych elektrowni fotowoltaicznych,
  • Pozyskiwania nieruchomości pod elektrownie fotowoltaiczne wraz z prowadzeniem ich audytów, a także uzyskiwaniem pozwoleń budowlanych oraz kart i opinii środowiskowych,
  • Obsługi prawnej i finansowej inwestycji, pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego ze źródeł krajowych (RPO, NFOŚiGW, WFOŚiGW) oraz zagranicznych (fundusze VC, PE).
  • Zakupu i sprzedaży oraz obsługi projektów inwestycyjnych w dziedzinie fotowoltaiki,
  • Tworzeniu spółek celowych pod budowę farm PV.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

CAC PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ZŁOTA 7 / 18, 00-019 WARSZAWA

NIP

7010271129
Copy

REGON

142722335
Copy

KRS

0000374405
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2019-02-10

Adres rejestrowy

UL. ZŁOTA 7 / 18, 00-019 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2010-12-29

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2010-12-29

Sygnatura akt

RDF/810634/18/765

Strona WWW

http://www.cacpv.pl

Kody Pkd

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

35 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

39 - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii

74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna


Niezarejestrowany
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Marek Tomasz Stachura
Prezes Zarządu, 59 lat
UDZIAŁOWCY
MARSHALL NORDIC LIMITED

5,26% 3000 udziałów o łącznej wartości 150000,00 zł

47,37% 27000 udziałów o łącznej wartości 1350000,00 zł

47,37% 27000 udziałów o łącznej wartości 1350000,00 zł

Sprawozdania finansowe

01-01-2017 - 31-12-2017
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2017 - 31-12-2017
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2017 - 31-12-2017
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży