ALEO.com Firmy Logistyka, spedycja, transport Transport i spedycja wodna Profil firmy Buyout Invest Sp. z o.o.
Buyout Invest Sp. z o.o.
NIP5492432936
KRS0000406584
Kapitał zakładowy3 000 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Jaśkowa Dolina 9/4, 80-252 Gdańsk

Numer telefonu

+48587664841

Strona internetowa

http://www.bitlogistics.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna
Logistyka, spedycja, transport Transport i spedycja wodna

O Firmie

BIT Logistics to firma przewozowa z wieloletnim doświadczeniem na rynku. Nasz zespół współtworzą profesjonaliści, dla których bezpieczeństwo i szybkość przewozu stanowi nadrzędny priorytet. Firma logistyczna BIT Logistics gwarantuje całodobowe wsparcie dla swoich Klientów. Setki Klientów zaufało już naszym działaniom. Dołącz do nich już dziś i przekonaj się o skuteczności naszej firmy przewozowej. Dowiedz się o nas więcej!

Rodzaj działalności

pośrednik, hurtownik, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

BUYOUT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

LISOWICE 200A, 59-230 LISOWICE

NIP

5492432936
Copy

REGON

122477354
Copy

KRS

0000406584
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-11-23

Adres rejestrowy

LISOWICE 200A, 59-230 LISOWICE

Data rejestracji w KRS

2011-12-30

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2011-12-30

Sygnatura akt

WR.IX NS-REJ.KRS/6214/22/561

Strona WWW

http://www.bitlogistics.pl

Kody Pkd

52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

49.41.Z - Transport drogowy towarów

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane


Niezarejestrowany
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
UDZIAŁOWCY
Marek Kowalski

0,06% 1 200 udziałów o łącznej wartości 1 200 000 zł.

99,94% 1800 udziałów o łącznej wartości 1.800.000,00 złotych

PROKURA
Marek Kowalski
prokura samoistna, 66 lat

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2018 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

  SPRAWOZDANIE Z DZIMALNOŚCI ZARZĄDU


BUYOUT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPORZĄDZONE ZA OKRES 01.01.2018 -31.12.2018
t Podstawowe informacje o Spółce:

Nazwa : BUYOT INVEST SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Siedziba i adres Spółki: 80-180 KOWALE „ul. Magazynowa 7.

Zarząd Spółki w okresie sprawozdawczym:


Aleksandra Fedoruk - Prezes Zarządu

Aleksandra Kawalec Vice Prezes Zarządu

W Spółce nie funkcjonuje organ Rady Nadzorczej.


2.Kapitał podstawowy na dzień bilansowy wynosi: 3.000.000,00 PLN i składa się z 3000

jednostek udziałowych o wartości 1.000,00 każda.


Struktura kapitałowa :


Aleksandra Fedoruk 1500 równych udziałów o łącznej wartości 1.500.000,00 PLN

Aleksandra Kawalec 1500 równych udziałów o łącznej wartości 1.500.000,00 PLN


3.Ogólna sytuacja Spółki


Przedmiot działalności Spółki w okresie sprawozdawczym stanowił działalność zgodna z PKD

pod numerami : 52,29,C , 49,41,Z, 52,21,Z

Celem działalności Zarządu było tworzenie warunków pozwalających osiągnięcie

optymalnych zysków, które wpłyną na rozwój Spółki w przyszłych okresach

Z powyższej działalności Spółka w okresie sprawozdawczym osiągnęła przychód w wysokości

20.236.068,68 zł przy jednoczesnym poniesieniu kosztów 20.091.629,63 co spowodowało

osiągnięcie zysku w wysokości 144.439,052arząd wnioskuje aby osiągnięty zysk przeznaczyć

na działanie w przyszłych okresach Spółki'

4.W okresie sprawozdawczym Spółka zatrudniała 68 pracowników

5. W okresie sprawozdawczym Spółka prowadziła księgi zgodnie z zasadami określonymi w

art,17 ust.2 pkt 4, i taką metodę przyjęła na następne okresy rozliczeniowe.

6.Perspektywy rozwoju i kontynuacji działalności:

Zarząd nie widzi zagrożeń co do bieżącej i przyszłej działalności gospodarczej .Zarząd zgłosił

do Sądu wniosek o postępowanie układowe i restrukturyzacyjne Spółki.Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
17,5
20,2
15,2
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
7,7
12,9
68,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
4,2
4,4
3,4
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
11,9
17,3
45,4
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
0,1
12,3
Amortyzacja Opis wskaźnika
1,1
1,2
13,4
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
1
0,1
-85,2
EBITDA Opis wskaźnika
2,9
2
-30,1
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
6,6
5,4
-17,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,8
0,1
-82,5
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
1,8
0,8
-56
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
19,5
3,3
-16,2
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
4,7
0,7
-4
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
35,6
25,3
-10,3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
16,7
10,1
-6,6
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
5,6
0,7
-4,9
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
97
201
104
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2018 - 31-12-2018
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2018 - 31-12-2018
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2018 - 31-12-2018
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz xades
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży