Bureau Veritas Polska sp. z o.o.
Migdałowa 4, 02-796 Warszawa
NIP5213223301
Oceń firmę:
Bureau Veritas Polska sp. z o.o.
NIP5213223301
KRS0000142119
Kapitał zakładowy1 470 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Migdałowa 4, 02-796 Warszawa

Strona internetowa

https://www.bureauveritas.pl

O Firmie

Założona w 1828, firma Bureau Veritas jest światowym liderem branży TIC (Testing, Inspection and Certification) dostarczając wysokiej jakości usługi mające na celu pomoc klientom w spełnianiu stale rosnących wymagań związanych z jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska oraz odpowiedzialnością społeczną.
Naszą misją jest dostarczać klientom wartość ekonomiczną poprzez zarządzanie ich aktywami, projektami, produktami i systemami zgodnie z aspektami jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej, jednocześnie obniżając ich poziom ryzyka oraz poprawiając wyniki działalności.

Oferujemy Państwu usługi z zakresu:

Usług przemysłowych
Zapewniamy kompleksową obsługę i pomoc w uzyskaniu znaku CE, zarówno w zakresie dyrektyw unijnych nowego i globalnego podejścia jak i w przypadku oznakowania materiałów budowlanych. Przeprowadzamy również ocenę zgodności towarów podlegających wymianie międzynarodowej z normami i standardami określonymi przez importerów.

Certyfikacji
Jesteśmy jednostką akredytowaną do weryfikacji i potwierdzania, że systemy, procesy i produkty naszych Klientów są zgodne z wymaganymi normami, zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi, oraz do wydania oficjalnego dokumentu - certyfikatu.

Laboratorium Inżynierii lądowej
Jako członek POLLAB i akredytowane laboratorium, oferujemy szeroki zakres laboratoryjnych i polowych badań materiałów, m.in. gruntów, kruszyw, mieszanek mineralno-asfaltowych, betonów, nawierzchni drogowych. Świadczymy również usługi geologiczne i geotechniczne.

Usług budowlanych
Świadcząc usługi takie jak nadzór inwestorski, inżynier kontraktu czy zarządzanie projektem pomagamy organizacjom wdrożyć aspekty jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska we wszystkich fazach realizacji inwestycji budowlanych i przemysłowych: od koncepcji po eksploatację. Oferujemy także kontrole techniczne, weryfikacje projektów, doradztwo i ekspertyzy techniczne.

Szkoleń
Oferujemy szeroki zakres usług szkoleniowych w zakresie jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej. Prowadzimy szkolenia otwarte oraz zamknięte (dostosowane do indywidualnych potrzeb i odbywające się w określonym przez Klienta miejscu).

Inspekcji i usług rządowych

Przeprowadzamy inspekcje i audyty urządzeń, sprzętu, produktów oraz obiektów w ramach obowiązujących standardów i określonych wymagań własnych. Oferujemy również audyty dostawców - niezależne i obiektywne badanie stopnia spełnienia przez dostawcę wymagań w zakresie jakości i bezpieczeństwa.

Usług dla branży morskiej

Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie w sektorze morskim, nasi inspektorzy przeprowadzają nadzór nad statkami w eksploatacji, nad budową jednostek pływających oraz nadzór klasyfikacyjny nad produkcją materiałów i urządzeń przeznaczonych na statki w budowie i eksploatacji.

Bureau Veritas oferuje innowacyjne rozwiązania wykraczające poza zwykłą zgodność z wymaganiami i standardami. Usługi Bureau Veritas minimalizują ryzyko, poprawiają wydajność oraz promują zrównoważony rozwój.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

BUREAU VERITAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. MIGDAŁOWA 4, 02-796 WARSZAWA

NIP

5213223301
Copy

REGON

015295564
Copy

KRS

0000142119
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2019-03-05

Adres rejestrowy

UL. MIGDAŁOWA 4, 02-796 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2002-12-10

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-12-10

Sygnatura akt

RDF/448415/22/941

Strona WWW

https://www.bureauveritas.pl

Kody Pkd

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

52.22.A - Działalność usługowa wspomagająca transport morski

52.22.B - Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy

71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ LUB WIĘCEJ OSÓB. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
ZARZĄD
Łukasz Sebastian Łubiński
Członek Zarządu, 45 lat
Artur Adam Sroka
Członek Zarządu, 51 lat
Witold Dżugan
Członek Zarządu, 55 lat
Magdalena Jadwiga Wierzejska
Prezes Zarządu, 47 lat
UDZIAŁOWCY
BUREAU VERITAS SA

0,63% 2.540 udziałów o łącznej wysokości 1.270.000 złotych

BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

99,37% 399 udziałów o łącznej wysokości 199.500 złotych

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
77,3
79,1
96,9
22,5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
9,2
11,3
17,5
54,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
13,1
12,3
17,3
40,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
22,4
23,7
34,8
47
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,5
0,5
0,6
37,1
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,4
0,5
0,4
-20,3
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
11,7
10,8
16,7
53,8
EBITDA Opis wskaźnika
12,5
11,5
17,7
53,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
20,1
20,8
31,6
51,5
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
8,6
7,8
12,7
63,7
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
12
11
17
54,5
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
65,3
63,1
73,7
10,6
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
11,1
9,8
13,2
3,4
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
58,8
52,2
49,7
-2,5
Marża EBITDA Opis wskaźnika
16,1
14,5
18,2
3,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
15,1
13,7
17,2
3,5
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
17
18
29
11
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0
0
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży