BSI Group Polska
Królewska 16, 00-103 Warszawa
NIP1070006422
Oceń firmę:
BSI Group Polska
NIP1070006422
KRS0000270721
Kapitał zakładowy8 450 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Królewska 16, 00-103 Warszawa

Strona internetowa

www.bsigroup.pl

O Firmie

British Standards Institution to najstarsza na świecie organizacja normalizacyjna, która utrzymuje pozycję lidera w opracowywaniu norm międzynarodowych. Jesteśmy jednym z członków-założycieli ISO (Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej) oraz stałym członkiem jej Rady, a także Rady jej europejskiego odpowiednika, CEN (Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego).

Kształtujemy dzisiejsze i przyszłe standardy

Zobacz nasze video Zobacz naszą broszurę

Nasza wizja

Jesteśmy firmą, która rozwija i dostarcza produkty oraz usługi w prawdziwie przystępny sposób, jesteśmy poświęceni ciągłemu doskonaleniu i pracujemy na najwyższym poziomie integralności

BSI współpracuje z ekspertami biznesu, organami rządowymi, organizacjami gospodarczymi oraz przedstawicielami grup konsumenckich, identyfikując najlepsze praktyki i systematyzując wiedzę niezbędną do osiągnięcia sukcesu dla każdej organizacji. Normy są potężnym i niezbędnym narzędziem skutecznego wykorzystywania wiedzy, dzięki któremu organizacje różnych rozmiarów mogą zwiększać innowacyjność i produktywność. Efektywna standaryzacja pobudza konkurencyjność i zwiększa opłacalność.

„BSI jest wiodącym twórcą międzynarodowych norm”

Jesteśmy krajową jednostką normalizacyjną w Wielkiej Brytanii i utrzymujemy ścisłą współpracę w ramach dwustronnych i wielostronnych stosunków z innymi krajowymi organami normalizacyjnymi na całym świecie. Zapewniamy wsparcie dla rządów w zakresie rozwoju gospodarki, gdzie normy i ocena zgodności stanowią kluczowy element procesu pobudzania handlu i polityki ochrony konsumentów. Zapewniamy wsparcie strategiczne dla organizacji i sektorów w zakresie niezbędnej wiedzy potrzebnej do innowacji i zrównoważonego rozwoju. Kształtujemy ścieżkę rozwoju oraz pozyskania niezbędnej wiedzy dla nowych i rozwijających się technologii, uwzględniając konieczność dostosowywania procesów do rynku, norm indywidualnych, branżowych, krajowych oraz międzynarodowych dotyczących produktów, procesów i potencjału biznesowego.

„Pionier Certyfikacji”

Nasze wartości

Integralność, ciągłe doskonalenie, przystępność

BSI ma ponad 100-letnie doświadczenie w zakresie opracowywania norm i pomaga ekspertom osiągać konsensus w procesie normalizacji. Dbamy o to, by komitety normalizacyjne były reprezentatywne i dostępne, a ich działalność kompleksowa, rygorystyczna i przejrzysta. Dążymy do zapewnienia równowagi między potrzebami rynku, wymaganiami użytkowników a polityką rządową. Nasz zespół tworzą ludzie, których organizacje korzystają z naszych norm i wspierały nas w kształtowaniu modelu naszego działania od 1901.

BSI dało początek większości z najpowszechniej dziś stosowanych norm międzynarodowych, takich jak ISO 9001 (zarządzanie jakością) czy ISO/IEC 27001 (zarządzanie bezpieczeństwem informacji). Najważniejsze nowe normy w zakresie Działań Antykorupcyjnych, Ciągłości Działania, Zarządzania Energią oraz Zarządzania Wzajemnymi Relacjami Biznesowymi to najnowsze przykłady efektów naszej ścisłej współpracy z przedstawicielami branż i Organami Rządowymi, przynoszące rozwiązania wielu istotnych globalnych problemów społecznych i gospodarczych. BSI jest także twórcą i właścicielem Kitemark® - pierwszego znaku jakości produktu. Jest to jeden z najbardziej znanych i szanowanych znaków jakości na świecie. Schematy Kitemark® są dobrowolne i wykazują zaangażowanie w jakość. BSI może także wspomóc w uzyskaniu zgodności w celu umieszczenia oznaczenia CE na wyrobie.

Nasze akredytacje

Naszą globalną jednostką akredytacyjną jest ANAB (ANSI-ASQ National Accreditation Board), która monitoruje zgodność BSI z wymogami norm ISO 9001 i ISO 17021. Jesteśmy również auditowani przez UKAS Brytyjską Jednostkę Akredytacyjną pod względem zgodności z wymogami ISO 17021, 17025 oraz BS EN 45011, dzięki czemu możemy oferować organizacjom akredytowane certyfikaty produktów i procesów. Ponadto jesteśmy jednostką notyfikowaną w zakresie certyfikacji urządzeń medycznych produkowanych na całym świecie, a także wielu innych urządzeń, od aparatów oddechowych po instrumenty pomiarowe. Wszystko to gwarantuje rzetelność naszych usług i umożliwia nam nieustanny rozwój. Dodatkowo w Polsce dysponujemy także akredytacjami PCA (Polskie Centrum Akredytacji) w zakresie: Weryfikacja Raportów Kogeneracji a także w zakresie Weryfikacji rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych. Posiadamy także akredytacje itSMF (IT Service Management Forum), a w zakresie szkoleń: IRCA (The International Register of Certificated Auditors), oraz IEMA (The Institute of Environmental Management and Assessment).

Naszą misją jest …aby doskonałości stała się nawykiem

British Standards Institution w Polsce

BSI Group Polska Sp. z o.o. jest samodzielną jednostką certyfikującą. Działalność w Polsce rozpoczęło już w latach osiemdziesiątych, jeszcze przed oficjalnym utworzeniem 1 stycznia 1999 oddziału polskiego. Obsługuje poza Polską także inne kraje takie jak Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia oraz Bułgaria.

Eksperci BSI mają wieloletnie doświadczenie w wielu różnych sektorach, dzięki czemu nie tylko rozumieją stojące przed Państwa organizacją wyzwania, ale także dysponują zdolnościami pozwalającymi na określenie obszarów do doskonalenia. Potrafią wskazać gdzie doskonałość może być osiągnięta i zaczepiona wśród pracowników. Ci ludzie mówią Państwa językiem. Rozumieją Państwa świat. Znają zasady działania organizacji, nawyki pracowników oraz sposoby doskonalenia ich działalności. Na naszą reputację pracują najlepsi fachowcy, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje. Być może właśnie dlatego nasi audytorzy zdobywają średnio 9,2/10 punktów w naszej globalnej ankiecie satysfakcji Klienta. Nasi eksperci opracowują wszechstronne rozwiązania, tworząc i zaszczepiając standardy doskonałości na całym świecie.

Czy w administracji państwowej, czy też w sektorze usług lub branży produkcji przemysłowej, w krajach rozwiniętych czy rozwijających się – wszystkie organizacje, zarówno małe, jak i duże, potrzebują kogoś, kto pomoże im zaszczepić nawyk dążenia do doskonałości.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

BSI GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ALEJA "SOLIDARNOŚCI" 171, 00-877 WARSZAWA

NIP

1070006422
Copy

REGON

140807524
Copy

KRS

0000270721
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-05-07

Adres rejestrowy

UL. ALEJA "SOLIDARNOŚCI" 171, 00-877 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2006-12-27

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2006-12-27

Sygnatura akt

RDF/560602/23/207

Strona WWW

www.bsigroup.pl

Kody Pkd

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

64.20.Z - Działalność holdingów finansowych

70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
JEDNOOSOBOWO
ZARZĄD
Michał Szurek
Członek Zarządu, 47 lat
Dénelise L'ecluse
Członek Zarządu
UDZIAŁOWCY
"BSI MANAGEMENT SYSTEMS LIMITED"

100% 169000 udziałów o łącznej wartości 8.450.000,00 złotych

PROKURA
Marcin Szopa
prokura samoistna, 46 lat
Michał Saleh
samoistna, 40 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
20,5
24,2
28,7
18,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
3,4
4,6
7,2
54,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
7,3
6,9
4,5
-34,1
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
10,8
11,5
11,7
1,7
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,5
0,7
1
35,9
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,7
0,7
0,7
0,6
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,2
-0,1
-2,2
-1550,7
EBITDA Opis wskaźnika
0,9
0,7
-1,3
-279,4
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
6,8
8,4
9,7
14,8
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,1
0
-2
-5456,1
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,3
-0,4
-2,3
-565,4
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-4,2
-5,1
-51,7
-46,6
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-1,5
-1,5
-8,2
-6,7
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
68,2
59,8
38,8
-21
Marża EBITDA Opis wskaźnika
4,2
3
-4,5
-7,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-0,8
-0,6
-7,7
-7,1
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
27
41
55
14
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży