Bpic sp. z o.o.
Puławska 465, 02-844 Warszawa
NIP7010188635
TEL+48664164243
Oceń firmę:
Bpic sp. z o.o.
NIP7010188635
KRS0000332394
Kapitał zakładowy20 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Puławska 465, 02-844 Warszawa

Numer telefonu

+48664164243

Strona internetowa

http://bpic.pl

Oddziały

Bpic Sp. z o.o.

Działowa 5b, 87-100 Toruń
+48664164243

O Firmie

BPIC Sp. z o.o. to akredytowana jednostka certyfikacyjna systemów zarządzania, oraz wyłączny przedstawiciel jednej z największych jednostek certyfikacyjnych i normalizacyjnych na świecie, francuskiej firmy AFNOR.

BPIC prowadzi certyfikację większości uznanych systemów zarządzania takich:

  • ISO 9001 – system zarządzania jakością, ISO 14001 – system zarządzania środowiskowego,
  • PN-N 18001 i OHSAS 18001 – system zarządzania BHP,
  • ISO 22000 – system zarządzania bezpieczeństwem żywności,
  • ISO 27001 – system zarządzania bezpieczeństwem informacji,
  • ISO 50001 – system zarządzania energią
  • i wielu innych (HACCP, AQAP, ISO 9100, ISO 9110, ISO 9120, ISO 15378, ISO 15224, ISO/TS).

Oferowane usługi certyfikacji podlegają akredytacji krajowej i zagranicznym:

  • PCA – Polskie Centrum Akredytacji,
  • COFRAC - Comité Français d'Accréditation,
  • DAKKS - The Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH).

Poza działalnością certyfikacyjną, BPIC prowadzi również szkolenia w szerokiej gamie tematycznej z zakresów systemów zarządzania. W ofercie znajdują się szkolenia dla pełnomocników ds. systemów zarządzania, auditorów wewnętrznych, auditorów wiodących, warsztaty doskonalące, szkolenia dot. nowych wydań norm międzynarodowych i krajowych oraz wiele innych. Wszyscy trenerzy BPIC są aktywnymi auditorami, a wszystkie przykłady i analizy przypadków prezentowane na szkoleniach są rzeczywistymi sytuacjami auditowymi.

BPIC rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2009 roku. Rok później otrzymał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na certyfikację systemów zarządzania jakością (nr AC-160).

Szczegółowe informacje dotyczące naszej akredytacji znajdą Państwo na stronie Polskiego Centrum Akredytacji

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

BPIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. PUŁAWSKA 457, 02-844 WARSZAWA

NIP

7010188635
Copy

REGON

141875290
Copy

KRS

0000332394
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2016-01-13

Adres rejestrowy

UL. PUŁAWSKA 457, 02-844 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2009-06-29

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2009-06-29

Sygnatura akt

RDF/495935/23/28

Strona WWW

http://bpic.pl

Kody Pkd

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

58 - Działalność wydawnicza

63 - Działalność usługowa w zakresie informacji

68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

70 - Działalność firm centralnych (head offices)

71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii

72 - Badania naukowe i prace rozwojowe

74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

85 - Edukacja


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Bartłomiej Włodarski
Członek Zarządu, 41 lat
Krystyna Barbara Stephens
Prezes Zarządu
UDZIAŁOWCY
Krystyna Barbara Stephens

100% 400 udziałów o łącznej wysokości 20.000,00 złotych

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
tys zł
tys zł
tys zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
537,9
665,2
651
-2,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
211,1
132,7
97,1
-26,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
79
208,2
168,2
-19,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
290,2
340,9
265,3
-22,2
Amortyzacja Opis wskaźnika
10,2
10,8
0
-100
Środki pieniężne Opis wskaźnika
167,3
269,9
120,2
-55,5
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
39,5
136,6
-25,3
-118,5
EBITDA Opis wskaźnika
58,2
146,9
-20,4
-113,9
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
48
136,2
-20,4
-115
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
38
129,1
-25,3
-119,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
285,1
340,9
265,3
-22,2
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
48,1
62
-15
-77
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
7,1
19,4
-3,9
-23,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
27,2
61,1
63,4
2,3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
10,8
22,1
-3,1
-25,2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
7,4
20,5
-3,9
-24,4
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
143
73
54
-19
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,4
2,6
2,7
0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-1,5
-1,8
5,7
7,5
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży