Bosner sp. z o.o.

Bosner sp. z o.o.

 • Surowce i półprodukty › Kruszywa

Identyfikator firmy (NIP)

5272674117

Dane teleadresowe

00-193 Warszawa, Stawki 4a /5

Zobacz w Google Maps
Czy to Twoja firma?
- / 5Ocena firmy ( 0)

Aby kontynuować, popraw błędy

Działalność firmy

O nas

Kody PKD:

08 - POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
 • 08 - POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
 • 19 - WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
 • 20 - PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH
 • 27 - PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
 • 35 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
 • 38 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
 • 39 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
 • 46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
 • 52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
 • 62 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
 • 68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
 • 70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
 • 72 - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
 • 74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
 • 77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
 • 96.0 - POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Ukryj szczegóły
Szczegóły

Oferta

Opinie od firm

Aby kontynuować, popraw błędy

Dane rejestrowe firmy

Dane z KRS

Identyfikator firmy (NIP):

5272674117

Forma prawna:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy:

Stawki 4a /5, 00-193, Warszawa, mazowieckie, Polska

KRS:

0000411588

Data rejestracji w KRS:

2012-02-17

Sygnatura akt:

WA.XII NS-REJ.KRS/36959/14/583

Sąd rejonowy:

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy:

1 000 000,00 zł

REGON:

146012174

Pokaż mniej
Pokaż wszystkie

Władze firmy

Organ reprezentacji:

Zarząd

Sposób reprezentacji:

Prezes zarządu samodzielnie albo dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Zaloguj się, aby zobaczyć

Komitet założycielski

Zaloguj się, aby zobaczyć

Udziałowcy

Zaloguj się, aby zobaczyć

Akcjonariusze

Zaloguj się, aby zobaczyć

Dane finansowe

Dane finansowe są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników. Stwórz profil firmowy na Aleo i zyskaj dostęp do poniższych informacji o potencjalnych kontrahentach.

Klasa ryzyka
Ryzyko handlowe kontrahenta na tle całej populacji firm
w Polsce.

Giełda wierzytelności
Informacje o wystawionych na sprzedaż wierzytelnościach
w monitorowanych przez Bisnode giełdach wierzytelności.

Przykładowe dane

Paydex
Wskaźnik opóźnień w spłacie należności

 1. Klasa ryzyka
  Ryzyko handlowe kontrahenta na tle całej populacji firm
  w Polsce.

 2. Paydex
  Wskaźnik opóźnień w spłacie należności

 3. Giełda wierzytelności
  Informacje o wystawionych na sprzedaż wierzytelnościach
  w monitorowanych przez Bisnode giełdach wierzytelności.

Kup pełny raport Bisnode. Zyskaj dostęp do szczegółowych danych finansowych.
Sprawdź wiarygodność firmy oraz oszacuj ryzyko transakcji.

Zamów szczegółowy raport finansowy

 

Firmy z tej samej branży

 • Usługi dla firm > Usługi medyczne
 • Edukacja, sport i rozrywka > Edukacja > Oświata
 • Usługi dla firm > Usługi finansowe i doradcze > Inne
 • Usługi dla firm > Usługi finansowe i doradcze > Doradztwo finansowe