Bosner sp. z o.o.

Bosner sp. z o.o.

 • Surowce i półprodukty › Kruszywa

Identyfikator firmy (NIP)

5272674117

Dane teleadresowe

00-193 Warszawa, Stawki 4a /5

Zobacz w Google Maps
Czy to Twoja firma?
5239odwiedzin wszystkich profili w ciągu ostatnich 24h
- / 5Ocena firmy ( 0)
Oceń firmę

Aby kontynuować, popraw błędy

Wystawiam opinię:

Działalność firmy

O nas

Kody PKD:

08 - POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
 • 08 - POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
 • 19 - WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
 • 20 - PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH
 • 27 - PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
 • 35 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
 • 38 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
 • 39 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
 • 46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
 • 52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
 • 62 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
 • 68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
 • 70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
 • 72 - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
 • 74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
 • 77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
 • 96.0 - POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Ukryj szczegóły
Szczegóły

Oferta

Aby kontynuować, popraw błędy

Wystawiam opinię:

Dane rejestrowe firmy

Dane z KRS

Identyfikator firmy (NIP):

5272674117

Forma prawna:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy:

Stawki 4a /5, 00-193, Warszawa, mazowieckie, Polska

KRS:

0000411588

Data rejestracji w KRS:

2012-02-17

Sygnatura akt:

WA.XII NS-REJ.KRS/36959/14/583

Sąd rejonowy:

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy:

1 000 000,00 zł

REGON:

146012174

Pokaż mniej
Pokaż wszystkie

Władze firmy

Organ reprezentacji:

Zarząd

Sposób reprezentacji:

Prezes zarządu samodzielnie albo dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Zarejestruj się, aby zobaczyć

Udziałowcy

Zarejestruj się, aby zobaczyć

Dane finansowe

Dane finansowe są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników. Stwórz profil firmowy na Aleo i zyskaj dostęp do poniższych informacji o potencjalnych kontrahentach.

Klasa ryzyka
Ryzyko handlowe kontrahenta na tle całej populacji firm
w Polsce.

Giełda wierzytelności
Informacje o wystawionych na sprzedaż wierzytelnościach
w monitorowanych przez Bisnode giełdach wierzytelności.

Aleo bisnode data example

Paydex
Wskaźnik opóźnień w spłacie należności.

 1. Klasa ryzyka
  Ryzyko handlowe kontrahenta na tle całej populacji firm
  w Polsce.

 2. Paydex
  Wskaźnik opóźnień w spłacie należności

 3. Giełda wierzytelności
  Informacje o wystawionych na sprzedaż wierzytelnościach
  w monitorowanych przez Bisnode giełdach wierzytelności.

Kup pełny raport Bisnode. Zyskaj dostęp do szczegółowych danych finansowych.
Sprawdź wiarygodność firmy oraz oszacuj ryzyko transakcji.

Zamów szczegółowy raport finansowy

 

Firmy z tej samej branży

 • Przemysł spożywczy > Mięsny
 • Nieruchomości i usługi powiązane > Usługi najmu i pośrednictwo nieruchomości > Biurowych
 • Nieruchomości i usługi powiązane > Usługi ochrony
 • Usługi dla firm > Restauracje i catering
 • RTV i AGD > AGD > AGD drobne