ALSTOM POJAZDY SZYNOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. FABRYCZNA 12, 53-609 WROCŁAW
NIP8960000055
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Pojazdy i środki transportu Pojazdy specjalistyczne Tabor szynowy Profil firmy ALSTOM POJAZDY SZYNOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ALSTOM POJAZDY SZYNOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP8960000055
KRS0000024977
Kapitał zakładowy526 476 704,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. FABRYCZNA 12, 53-609 WROCŁAW

O Firmie

Nowoczesna flota aut i odpowiednio wyposażony park maszynowy to w wielu branżach narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Doświadczenie firmy ALSTOM POJAZDY SZYNOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w branży motoryzacyjnej pozwala jej klientom codziennie być o krok przed konkurencją i skutecznie walczyć o pozycję na rynku.


Pojazdy specjalistyczne w ofercie firmy ALSTOM POJAZDY SZYNOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ umożliwiają pracę firmom o wąskiej specjalizacji, zarówno z sektora przemysłu, jak też usług (w tym usług publicznych). Wszystkie pojazdy są ściśle przystosowane do założonych funkcji.


ALSTOM POJAZDY SZYNOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zapewnia swoim klientom profesjonalny tabor szynowy oraz pojazdy kolejowe. Sprzęt ten umożliwia przewóz osób i towarów oraz wykonywanie prac remontowo-budowlanych na liniach kolejowych.


Przedsiębiorstwo ALSTOM POJAZDY SZYNOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ dostępne jest w rejestrze KRS od 05.07.2001.

Czy to Twoja firma? Zaktualizuj informacje, aby zdobyć nowych klientów, otrzymywać powiadomienia o nowych opiniach i więcej!

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ALSTOM POJAZDY SZYNOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. FABRYCZNA 12, 53-609 WROCŁAW

NIP

8960000055
Copy

REGON

930110125
Copy

KRS

0000024977
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. FABRYCZNA 12, 53-609 WROCŁAW

Data rejestracji w KRS

2001-07-05

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-07-05

Sygnatura akt

RDF/408436/22/585

Kody Pkd

30.20.Z - Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych

27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

28.22.Z - Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

33.17.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓŁDZIAŁAJĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD SPÓŁKI
Monika Kościelna
Członek Zarządu, 40 lat
Michał Karol Guzek
Członek Zarządu, 42 lata
Beata Joanna Rusinowicz
Członek Zarządu, 45 lat
Artur Mieczysław Fryczkowski
Wiceprezes Zarządu, 44 lata
Ireneusz Kret
Wieceprezes Zarządu, 47 lat
Krzysztof Struzik
Członek Zarządu, 60 lat
Sławomir Eugeniusz Cyza
Prezes Zarządu, 51 lat
UDZIAŁOWCY
BOMBARDIER TRANSPORTATION NETHERLANDS B.V.

5.264.533 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści trzy) udziały o łącznej wartości 526.453.300 zł (pięćset dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta) złotych

PROKURA
Monika Musiałowska Henhoefer
prokura łączna mieszana obejmująca umocowanie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem zarządu spółki bombardier transportation polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnie z innym prokurentem spółki bombardier transportation polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością., 41 lat
Alina Stolorz
prokura łączna mieszana obejmująca umocowanie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem zarządu spółki bombardier transportation polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnie z innym prokurentem spółki bombardier transportation polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością., 44 lata
Sławomir Gadziński
prokura łączna mieszana obejmująca umocowanie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem zarządu spółki bombardier transportation polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnie innym prokurentem spółki bombardier transportation polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością., 57 lat
Maciej Grzegorz Bylica
prokura łączna mieszana obejmująca umocowanie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem zarządu spółki lub wspólnie z innym prokurentem spółki, 38 lat
Tomasz Marek Hefczyc
łączna (z członkiem zarządu lub innym prokurentem), 48 lat
Marcin Duchowski
prokura łączna mieszana obejmująca umocowanie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem zarządu spółki bombardier transportation polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnie z innym prokurentem spółki bombardier transportation polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością., 39 lat
RADA NADZORCZA
Xavier Dulac
Jakub Andrzej Mikołajczak
41 lat
Marco Eric Michel

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
587,5
635,2
595,8
-6,2
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
541,2
720,5
852,8
18,4
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
332,3
375,6
416,2
10,8
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
965,3
1096,1
1269
15,8
Środki pieniężne Opis wskaźnika
134,6
240,8
103
-57,2
Amortyzacja Opis wskaźnika
28,2
33,6
35,8
6,3
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
42
44,1
40,9
-7,2
EBITDA Opis wskaźnika
54,3
69,8
86,4
23,7
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
26,1
36,2
50,6
39,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
554,9
770
930,9
20,9
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
37,1
43,3
40,5
-6,3
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
11,2
11,5
9,7
-1,8
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
6,3
6,8
6,8
0
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
38
34,3
32,8
-1,5
Marża EBITDA Opis wskaźnika
9,3
11
14,5
3,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
7,1
6,9
6,9
0
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
93
88
95
7
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1
1,1
1,1
0
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-2,5
-3,4
-1,2
2,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz docx

01-01-2020 - 31-12-2020
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży