Boat.Systems Sp. z o.o.
Słowiańska 1/9, 93-101 Łódź
NIP7282822649
TEL+48 601 965 158
Oceń firmę:
Boat.Systems Sp. z o.o.
NIP7282822649
Kapitał zakładowy10 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Słowiańska 1/9, 93-101 Łódź

Numer telefonu

+48 601 965 158

Strona internetowa

http://www.boat-systems.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Wspieramy rozwój naszych klientów dostarczając sprawdzone, bezpieczne rozwiązania IT i ekspercki konsulting.Realizujemy usługi od etapu audytu, projektowania i konsultacji, poprzez dostarczenie i wdrożenie wraz z usługami wsparcia i monitorowania. Stawiamy na partnerskie relacje biznesowe.

Oferta

Backup - Projektujemy, wdrażamy i utrzymujemy środowiska zbudowane w oparciu o rozwiązania wiodących producentów: IBM Spectrum Protect (TSM), Commvault Simpana, Veeam Backup&Replication.

SERWERY I MACIERZE -tworzymy odpowiednio zwymiarowane środowiska serwerowo-macierzowe.

MONITORING INFRASTRUKTURY IT - Proaktywnie monitorujemy i ostrzegamy o problemach, zanim wpłyną one na działalność firmy

WIRTUALIZACJA - Optymalizujemy konfigurację środowiska, celem uzyskania większej wydajności i zapewniania ciągłości działania kluczowych systemów produkcyjnych oraz aplikacji dla biznesu.

DORADZTWO - Wspieramy w wyborze i implementacji rozwiązań odpowiadających strukturze organizacji, poprzedzonych audytem środowiska IT i szczegółową analizą danych. Dajemy sprawdzoną, ugruntowaną wiedzę na bazie doświadczeń projektowych w różnych branżach, w wielu modelach współpracy.

AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA - realizujemy kompleksową analizę i rekomendujemy obszary do optymalizacji w zakresie polityki bezpieczeństwa infrastruktury IT.

SZKOLENIA - Uczymy jak świadomie zarządzać infrastrukturą IT. Przygotowujemy dedykowane szkolenia, dostosowując agendę i formę pracy do środowiska klienta i problemów, z którymi się mierzy. Dzielimy się swoją wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

BOAT.SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. SŁOWIAŃSKA 1/9, 93-101 ŁÓDŹ

NIP

7282822649
Copy

REGON

368332501
Copy

KRS

0000696475
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2017-11-24

Adres rejestrowy

UL. SŁOWIAŃSKA 1/9, 93-101 ŁÓDŹ

Data rejestracji w KRS

2017-09-25

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2017-09-25

Sygnatura akt

RDF/412557/22/405

Strona WWW

http://www.boat-systems.pl

Kody Pkd

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE Z WYŁĄCZNIEM OŚWIADCZEŃ WOLI, KTORYCH PRZEDMIOTEM JEST ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 70.000,00 ZŁ (SIEDEMDZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH), DO SKŁADANIA KTÓRYCH UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
ZARZĄD
Michał Krzysztof Janik
Członek Zarządu, 40 lat
Przemysław Andrzej Jagoda
Członek Zarządu, 40 lat
UDZIAŁOWCY
Michał Krzysztof Janik

50% 100 udziałów w łącznej wysokości 5000,00 zł

Przemysław Andrzej Jagoda

50% 100 udziałów w łącznej wysokości 5000,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
4,2
8,8
107,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,3
0,3
2,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,4
1
135,9
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,7
1,3
77
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
-∞
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0,8
3397,7
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,2
0,7
275,4
EBITDA Opis wskaźnika
0,2
0,7
270,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,7
1,2
63,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,1
0,6
277,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,2
0,7
269,1
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
36
57,6
21,6
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
3,5
6,4
2,9
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
55,8
74,4
18,6
Marża EBITDA Opis wskaźnika
4,5
8
3,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
4,4
7,9
3,5
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
24
14
-10
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,3
3,6
1,3
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,1
-1,2
-1,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży