B&M Soft sp. z o.o.
Ul. Lwowska 7 /5, 00-660 Warszawa
NIP7010506288
TEL+48 690 006 558
Oceń firmę:
B&M Soft sp. z o.o.
NIP7010506288
KRS0000574928
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
4,0 na podstawie 2 opinii.

Adres

Ul. Lwowska 7 /5, 00-660 Warszawa

Numer telefonu

+48 690 006 558

O Firmie

Nowoczesność, kompleksowość, profesjonalizm… to właśnie zapewnia B&M Soft

Jesteśmy młodą, lecz w pełni profesjonalną firmą branży IT, stworzoną przez najlepszych specjalistów z branży.Pomimo, iż działamy od niedawna już zdobyliśmy rzeszę wiernych klientów i współpracowników. Naszym głównym zadaniem jest tworzenie aplikacji funkcjonalnych, szytych na miarę potrzeb naszych Klientów. Nasze aplikacje ułatwią Państwu życie, pozwolą zaoszczędzić czas i pieniądze. Tworzymy zarówno aplikacje mobilne jak i sieciowe dostosowanie do indywidualnych potrzeb.Stawiamy na wiedzę i doświadczenie, współpracujemy jedynie z profesjonalistami. W swojej pracy nastawieni jesteśmy na szybkie i sprawne osiąganie celów przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych naszych usług. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii oraz wsparciu naszych kreatywnych architektów i programistów aplikacje rozwijają się wraz z Państwa potrzebami. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania stale stawiane nam przez Klientów.

Oferta

 • Aplikacje umożliwiające integracje po między systemami bankowymi a aplikacjami finansowo księgowymi za pomocą usług webservice
 • Aplikacja do zarządzania i organizacji konferencji i szkoleń
 • Aplikacje wykorzystujące kanał sms i email do rejestrowania uczestników lub organizacji konkursów
 • Aplikacja do nawigacji po obiektach takich jak markety, targi, giełdy, budynki
 • Aplikacje do obsługi archiwów umożliwiające katalogowanie i udostępnianie dokumentów online
 • Aplikacje dostępowe (sieciowe, mobilne i mieszane) do serwisów wystawionych na stronach www w tym bazodanowych z panelami płatności elektronicznej,
 • Aplikacje zarządzające sieciami LAN i WAN dla urządzeń mobilnych i komputerów stacjonarnych,
 • Aplikacje dostępowe do zasobów informacyjnych firmy (księgowe, CRM, magazyny, korespondencja) przez urządzenia mobilne i stacjonarne,
 • Aplikacja wspomagająca organizację konferencji i szkoleń, umożliwiająca dostęp do materiałów konferencyjnych, działań interaktywnych dla urządzeń mobilnych (przy użyciu kodów QR i/lub 1-wymiarowych)
 • Aplikacje umożliwiające dostęp do repozytorium dokumentów ze zróżnicowaniem dla różnych grup kompetencji (przy użyciu kodów QR i/lub 1-wymiarowych) z funkcjami wydruku,
 • Aplikacje dla konferencji prasowych wraz z rozsyłaniem dokumentów i zbierania pytań , ankiet w oparciu o platformę informacyjną dla urządzeń mobilnych (przy użyciu kodów QR i/lub 1-wymiarowych),
 • Serwis e-Faktura (fakturowanie, PDF, wezwanie do zapłaty, powiadomienie SMS o terminie płatności, integracja z kontem bankowym, dostęp przez urządzenia mobilne),
 • Aplikacje CRM dla urządzeń mobilnych i stacjonarnych,
 • Dedykowane aplikacje lokalne, mobilne lub sieciowe na wszystkie platformy systemowe wykonywane zgodnie z wymaganiami Klienta,

Rodzaj działalności

producent, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

B&M SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. LWOWSKA 7 / 5, 00-660 WARSZAWA

NIP

7010506288
Copy

REGON

362484010
Copy

KRS

0000574928
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2015-10-26

Adres rejestrowy

UL. LWOWSKA 7 / 5, 00-660 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2015-09-11

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2015-09-11

Sygnatura akt

RDF/427229/22/32

Kody Pkd

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

63.12.Z - Działalność portali internetowych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ZARZĄD
Maciej Boroń
Prezes Zarządu, 40 lat
UDZIAŁOWCY
Maciej Boroń

50% 50 udziałów o łącznej wartości 2500,00 zł

Mariusz Marcin Mazurek

50% 50 udziałów o łącznej wartości 2500,00 zł

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

ZA OKRES

1 STYCZNIA 2019 ROKU DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU


Rok 2019 był dla B&M Soft spółka z o.o. okresem kontynuacji dotychczasowych poszukiwania nowego przedmiotu działalności spółki podejmując doradztwo w zakresie projektowania, przygotowywania i wdrażania aplikacji internetowych.


Struktura właścicielska Spółki w 2019 roku nie uległa zmianie i na koniec 2019r. była następująca: 50 % udziałów należało do Macieja Boronia, 50 % udziałów należało do Mariusza Mazurka.


Przez okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku funkcję Prezesa Zarządu sprawował Pan Maciej Boro'''. Spółka nie zatrudniała pracowników. Spółka korzystała z doradztwa prawnego i finansowego w miarę potrzeb. Rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową Spółki za 2019 rok sporządziła firma Biuro Księgowo-Rachunkowe BILANS Krystyna Kiczor


Sprawozdanie finansowe B&M Soft obejmuje:

 a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

 b) bilans na dzień 31 grudnia 2019, który po stronie aktywów i pasywów

  wykazuje sumę 16911,70 zł

 c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019

  roku wynosi 8061,05 zł

 d) informację dodatkową.


Początkowy okres działalności w spółce nie daje podstaw do oceny zagrożenia dla jej przyszłej działalności.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
tys zł
tys zł
tys zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
97,9
375,6
283,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0
3,9
107,8
2699,7
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
5
13,1
13,7
5
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
5
16,9
121,5
618,6
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
Środki pieniężne Opis wskaźnika
6,7
1,8
-72,8
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0
8,8
0,7
-91,8
EBITDA Opis wskaźnika
8,8
0,7
-92,4
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
1
16,9
121,5
618,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0
8,1
0,7
-91,9
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
8,8
0,7
-92,4
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
61,7
4,8
-56,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
8,2
0,2
-8
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
100
77,2
11,3
-65,9
Marża EBITDA Opis wskaźnika
9
0,2
-8,8
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
9
0,2
-8,8
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
14
105
91
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
4,4
1,1
-3,3
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,8
50
50,8
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

4/ 5.0
Na podstawie 2 ocen
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży