BM KOBYLIN
1 Maja 3, 63-760 Zduny
NIP6211742138
Oceń firmę:
BM KOBYLIN
NIP6211742138
Kapitał zakładowy27 382 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

1 Maja 3, 63-760 Zduny

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

BM KOBYLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. 1 MAJA 3, 63-760 ZDUNY

NIP

6211742138
Copy

REGON

300385887
Copy

KRS

0000265094
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-25

Adres rejestrowy

UL. 1 MAJA 3, 63-760 ZDUNY

Data rejestracji w KRS

2006-09-29

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2006-09-29

Sygnatura akt

PO.IX NS-REJ.KRS/24436/23/82

Kody Pkd

01.46.Z - Chów i hodowla świń

01.41.Z - Chów i hodowla bydła mlecznego

01.42.Z - Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

10.11.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

10.13.Z - Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

20.14.Z - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

20.41.Z - Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących

20.59.Z - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

23.61.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.
ZARZĄD
Andrzej Kozek
Członek Zarządu, 45 lat
UDZIAŁOWCY

33,27% 8386 udziałów o łącznej wartości 8.386.000,00 zł

25,03% 6311 udziałów o łącznej wartości 6.311.000,00 zł

41,7% 10512 udziałów o łącznej wartości 10.512.000,00 zł

RADA NADZORCZA
Zygmunt Gzyra
66 lat
Leszek Kowalkowski
46 lat
Mariusz Kłos
46 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
5,8
-61
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
94,4
-2,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-39
0
0
0
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
55,4
4,9
4,9
0
Amortyzacja Opis wskaźnika
4,4
-16,1
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,3
49,4
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-3,9
-104,9
EBITDA Opis wskaźnika
0,5
-99,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-3,9
-105,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-3,9
0
0
0
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
3,9
27,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
10
0
0
0
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-67,7
-609,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-70,5
0,2
0,2
0
Marża EBITDA Opis wskaźnika
9,2
-526,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-67,7
-609,3
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
5862
3519
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2019 - 31-12-2019
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2019 - 31-12-2019
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży