Biuro Usług Projektowo-Kosztorysowych Michał Pawlikowski
Dworcowa 24/10, 89-600 Chojnice
NIP5551952124
TEL+48 662 729 432
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Usługi dla firm Doradztwo techniczne Profil firmy Biuro Usług Projektowo-Kosztorysowych Michał Pawlikowski
Biuro Usług Projektowo-Kosztorysowych Michał Pawlikowski
NIP5551952124
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Dworcowa 24/10, 89-600 Chojnice

Numer telefonu

+48 662 729 432

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Zajmuje się sporządzaniem kosztorysów, dzięki którym możemy oszacować koszt budowy bądź wartość poniesionej szkody.
Mając projekt budowlany chcemy znaleźć odpowiedniego wykonawcę, zanim zaczniemy szukać warto poznać realny koszt wykonania. Mogę pomóc Ci w tym przedstawiając Ci kosztorys, który jestem w stanie wykonać na podstawie projektu, który posiadasz.

Oferta

Zajmuje się sporządzaniem kosztorysów, dzięki którym możemy oszacować koszt budowy bądź wartość poniesionej szkody.
Mając projekt budowlany chcemy znaleźć odpowiedniego wykonawcę, zanim zaczniemy szukać warto poznać realny koszt wykonania. Mogę pomóc Ci w tym przedstawiając Ci kosztorys, który jestem w stanie wykonać na podstawie projektu, który posiadasz.
Co jednak jeśli nie masz projektu i chcesz wiedzieć ile musisz zgromadzić środków na inwestycję. Mając Twoją koncepcję mogę również oszacować koszty, a nawet pomóc Ci w przebrnięciu przez cały proces budowlany od znalezienia odpowiedniego miejsca po rozliczenia wykonawcy.
Nie zawsze jednak kosztorys jest potrzebny do budowy. Zdarza się, że nasze mieszkanie lub dom w skutek działania sił natury lub zwykłego wandalizmu ulegną uszkodzeniu. Mogę pomóc w wycenie wielkości szkody poprzez policzenie kosztu odtworzenia do stanu z przed zdarzenia. Przedstawione przez ubezpieczycieli kosztorysy często nie uwzględniają wszystkich niezbędnych prac, wykonywaniem takich kosztorysów zajmują się osoby niedoświadczone w branży. Mogę zweryfikować ich kosztorys i poprawić uwzględniając realne koszty prac jakie będą musiały być wykonane.
Moja działalność to nie tylko wycena prac. Zajmuje się również projektowaniem i inwentaryzacją, a także różnego rodzaju doradztwem i konsultacjami przy sporządzaniu własnego projektu, kupnem działki, uzyskaniem warunków zabudowy czy niezbędnych uzgodnień.
Gdy już przebrniesz przez cały proces budowlany i wreszcie zamieszkasz w swoim wymarzonym domu, mogę również pomóc Ci dobrać odpowiednie ubezpieczenie , aby miejsce w którym chcesz spędzać czas bezpiecznie było należycie zabezpieczone.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

BUD-INVEST MICHAŁ PAWLIKOWSKI

Copy

Adres do doręczeń

ul. Dworcowa 24/10, 89-600 Chojnice

NIP

5551952124
Copy

REGON

382698881
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2019-04-25

Adres rejestrowy

PIŁSUDKIEGO 42, 89-600 Chojnice

Adres dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności

Dworcowa 1, 75-201 Koszalin

Przedsiębiorca

MICHAŁ PAWLIKOWSKI

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2019-03-01

Status

Aktywny

Kody Pkd

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

09.10.Z - Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

09.90.Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

10.52.Z - Produkcja lodów

10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

13.30.Z - Wykończanie wyrobów włókienniczych

17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych

17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

18.11.Z - Drukowanie gazet

18.12.Z - Pozostałe drukowanie

18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad

42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.26.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

50.10.Z - Transport morski i przybrzeżny pasażerski

50.30.Z - Transport wodny śródlądowy pasażerski 

55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie

56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne

56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

66.12.Z - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.20.Z - Działalność fotograficzna

81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.29.Z - Pozostałe sprzątanie

81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży