BIURO RACHUNKOWE JURCZYGA Sp. z o.o.
Powstańców 6, 44-145 Pilchowice
NIP9691420866
TEL+48322356771
Oceń firmę:
BIURO RACHUNKOWE JURCZYGA Sp. z o.o.
NIP9691420866
KRS0000241634
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Powstańców 6, 44-145 Pilchowice

Numer telefonu

+48322356771

Strona internetowa

http://www.jurczyga.com

O Firmie

Biuro Rachunkowe JURCZYGA powstało 1-go stycznia 2004 roku, jednak opiera się na 12-letnim doświadczeniu zawodowym Lidii Jurczyga, która w 1992 roku założyła i prowadziła nieprzerwanie do końca 2003 roku Biuro Rachunkowe "MINI-MAX". W sierpniu 2005 roku biuro zostało przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Właścicielem biura jest Maciej Jurczyga, doktor nauk ekonomicznych o specjalizacji rachunkowość, absolwent Uniwersystetu Ekonomicznego w Katowicach, który w dniu 17.11.2003 r. uzyskał nadany przez Ministra Finansów, Certyfikat Księgowy nr 4319/2003, uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W wyniku dążenia do podnoszenia poziomu wiedzy i kompetencji, jego kwalifikacje zostały potwierdzone uzyskaniem w dniu 24.04.2007 r. wpisu do rejestru biegłych rewidentów. Ten prestiżowy tytuł daje najszersze uprawnienia w zakresie księgowości i finansów w Rzeczpospolitej Polsce oraz honorowany jest we większości krajów świata.

Maciej Jurczyga jest autorem szeregu publikacji fachowych w "Monitorze Rachunkowości i Finansów", "Rzeczpospolitej", "Rachunkowości" i "Biuletynie Głównego Księgowego". Biuro Rachunkowe JURCZYGA zajmuje się usługowym prowadzeniem księgowości, spraw pracowniczych łącznie z BHP oraz doradztwem gospodarczym, podatkowym i prawnym. Wśród naszych klientów są zarówno osoby fizyczne, spółki osobowe, spółki prawa handlowego oraz jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej. Biuro prowadzi obecnie kompleksową obsługę blisko 250 podmiotów gospodarczych.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

BIURO RACHUNKOWE JURCZYGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. LEŚNA 13D, 44-145 PILCHOWICE

NIP

9691420866
Copy

REGON

240146947
Copy

KRS

0000241634
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-28

Adres rejestrowy

UL. LEŚNA 13D, 44-145 PILCHOWICE

Data rejestracji w KRS

2005-09-22

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2005-09-22

Sygnatura akt

RDF/483374/23/997

Strona WWW

http://www.jurczyga.com

Kody Pkd

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami

77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU Z OSOBNA ORAZ PROKURENT. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 20%(DWADZIEŚCIA) PROCENT KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WYMAGA DZIAŁANIA PREZESA ZARZĄDU LUB ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA INNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
ZARZĄD
Maciej Jerzy Jurczyga
Prezes Zarządu, 45 lat
UDZIAŁOWCY
Lidia Maria Jurczyga

80% 80 udziałów o łącznej wysokości 4 000,00 zł

Magdalena Maria Jurczyga Błaszak

20% 20 udziałów o łącznej wysokości 1.000,00 zł

PROKURA
Joanna Thiel
samoistna, 49 lat
Grzegorz Litwin
samoistna, 47 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
tys zł
tys zł
tys zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
160,9
327,5
405
23,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
141,5
86,5
39,1
-54,8
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
25,3
104,1
180,8
73,7
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
166,7
190,5
219,9
15,4
Środki pieniężne Opis wskaźnika
22,8
71,3
150,9
111,6
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,6
1
40,8
3899,8
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-52,6
78,8
81,3
3,2
EBITDA Opis wskaźnika
-52
72,4
122,1
68,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-52,6
78,8
76,7
-2,6
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-52,6
71,4
81,3
13,9
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
65,2
90
160,2
77,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-208,2
75,7
42,4
-33,3
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-32,7
24,1
18,9
-5,2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
15,2
54,6
82,2
27,6
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-32,3
22,1
30,2
8,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-32,7
24,1
20,1
-4
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
49
41
35
-6
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
3
2,5
4,1
1,6
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-1,9
-0,3
-1,2
-0,9
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xades

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz doc

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży