BINŻ S A
Ul.Olsztyńska 3, 97-400 Bełchatów
NIP7690502667
Oceń firmę:
BINŻ S A
NIP7690502667
KRS0000320932
Kapitał zakładowy710 000,00 zł
3,0 na podstawie 2 opinii.

Adres

Ul.Olsztyńska 3, 97-400 Bełchatów

Strona internetowa

https://www.binz.pl

O Firmie

BINŻ Spółka Akcyjna istnieje od roku 1992. Początkowo firma istniała pod nazwą Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe BinŻ Sp. z o.o. W styczniu 2009 roku firma przekształciła się w spółkę akcyjną zmieniając nazwę na BINŻ Spółka Akcyjna.

Jesteśmy generalnym wykonawcą, Zajmujemy się budową hal magazynowych, produkcyjnych i logistycznych wraz z częścią socjalno-biurową.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo usługi oraz produkty z zakresu; budownictwo ogólne, budownictwo inżynieryjne, konstrukcje stalowe, prefabrykaty zbrojarskie, farmy wiatrowe, usługi specjalistyczne (kamerowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, renowacja kanałów metodami bez wykopowymi, przeładunek towarów z użyciem suwnic) oraz wynajem (koparki, koparko-ładowarki, spycharki, walce, stopy wibracyjne, zagęszczarki, zwyżki, żurawie, dźwigi, środki transportu (ciężarowe i osobowe)).

Wśród naszych realizacji są między innymi; Centrum Logistyczne dla MTDiS w Radomiu, fabrykę telewizorów Humax w Bełchatowie, zakład produkcji szyb zespolonych i przetwórstwa szkła płaskiego Press-Glas S.A. w Radomsku o powierzchni całkowitej około 14000m2, w tym 2000m2 powierzchni socjalno-biurowej, zakład suchych zapraw Quick-Mix w Rawie Mazowieckiej, w którego zakres wchodziło wytworzenie i montaż konstrukcji stalowej wieży o wysokości 48 metrów i wadze ok. 600 ton. Ponadto wykonywaliśmy hale magazynowe na terenie Parków Logistycznych w Błoniach i Czeladzi dla dla firmy East Wave o łącznej powierzchni ponad 100tys. m2, roboty żelbetowe oraz wykonanie i montaż konstrukcji stalowej o powierzchni 21900m2 i kubaturze 283605m3 dla Europa Distribution Center Sp. z o.o. na terenie Europa Park w Moszczenicy, konstrukcje stalowe Instalacji Odsiarczania Spalin dla Elektrowni Pątnów i Elektrowni Bełchatów.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszymi możliwościami.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

BINŻ SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. OLSZTYŃSKA 3, 97-400 BEŁCHATÓW

NIP

7690502667
Copy

REGON

590022160
Copy

KRS

0000320932
Copy

Forma prawna

spółka akcyjna

Data rejestracji na ALEO.com

2014-03-28

Adres rejestrowy

UL. OLSZTYŃSKA 3, 97-400 BEŁCHATÓW

Data rejestracji w KRS

2009-01-02

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2009-01-02

Sygnatura akt

LD.XX NS-REJ.KRS/12196/23/556

Strona WWW

https://www.binz.pl

Kody Pkd

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD BEDZIE WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRAZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Adam Łukasz Marszał
Prezes Zarządu, 41 lat
Krzysztof Józef Czernik
Wiceprezes Zarządu, 66 lat
PROKURA
Włodzimierz Kluska
prokura łączna, 71 lat
RADA NADZORCZA
Andrzej Ratajski
68 lat
Mirosław Zygmunt Marszał
70 lat
Bolesław Cirkos
69 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
53,3
63,8
47
-26,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
20,4
20
17,5
-12,7
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
11,5
10,5
6,6
-37,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
31,9
30,5
24,1
-21,1
Środki pieniężne Opis wskaźnika
3,1
3,4
2,3
-32,6
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-4,8
-0,9
-3,9
-316,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
20,9
20,6
15,1
-26,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-4,8
-1
-3,9
-287
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-4,3
-0,6
-3,6
-496
%
%
%
p.p.
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-8,9
-1,6
-8,3
-6,7
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
36,1
34,3
27,3
-7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-9
-1,5
-8,2
-6,7
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
128
106
127
21
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

3/ 5.0
Na podstawie 2 ocen
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!
firma nie płaci zobowiązań.Odradzam jakąkolwiek sprzedaż bez przedpłaty! Jest przez nas już windykowana

Firmy z tej samej branży