BIGROMA Sp. z o.o.
Urzędnicza 15, 25-729 Kielce
NIP9591779639
Oceń firmę:
BIGROMA Sp. z o.o.
NIP9591779639
KRS0000284618
Kapitał zakładowy2 175 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Urzędnicza 15, 25-729 Kielce

Rodzaj działalności

producent, dystrybutor

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"BIGROMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. URZĘDNICZA 15, 25-729 KIELCE

NIP

9591779639
Copy

REGON

260163090
Copy

KRS

0000284618
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-02-05

Adres rejestrowy

UL. URZĘDNICZA 15, 25-729 KIELCE

Data rejestracji w KRS

2007-07-12

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2007-07-12

Sygnatura akt

RDF/395124/22/335

Kody Pkd

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

08.93.Z - Wydobywanie soli

20.1 - Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych

20.2 - Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych

20.3 - Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

20.4 - Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych

20.5 - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych

20.52.Z - Produkcja klejów

45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

50 - Transport wodny

51 - Transport lotniczy

51.1 - Transport lotniczy pasażerski

70.20.Z - Doradztwo związane z zarządzaniem

74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami

45.12.Z

45.21.A

45.21.F

45.21.G

45.22.Z

45.25.A

45.25.B

45.25.C

45.25.D

45.25.E

45.31.A

45.31.B

45.33.A

45.33.B

45.33.C

45.34.Z

45.41.Z

45.42.Z

45.43.A

45.44.A

45.44.B

45.45.Z

45.50.Z

51.5

70.11.Z

70.12.Z

73.10.G

74.12.Z

74.14.A

74.20.A

74.40.Z

74.50

74.70.Z

74.87.B

80.42.B


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
PRZY POWOŁANIU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Bogusław Paweł Mietkiewicz
Prezes Zarządu, 70 lat
UDZIAŁOWCY
Grzegorz Etryk

25,58% 11 000 udziałów o łącznej wartości 550 000,00 zł

Jacek Adamski

37,21% 16 250 udziałów o łącznej wartości 812 500,00 zł

Rafał Kołosowski

37,21% 16 250 udziałów o łącznej wartości 812 500,00 zł

PROKURA
Jacek Jerzy Adamski
samoistna, 57 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
0,1
-0
-0
57
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1,3
1,3
1,4
3,4
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-0,5
-0,7
-0,8
-14,8
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,8
0,6
0,6
-8,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0
0
-96,8
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0
0
-24,7
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,2
-0,2
-0,1
39,2
EBITDA Opis wskaźnika
-0
-0,1
-0
68,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,2
-0,2
-0,1
39,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,1
0
0
-64,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,1
-0,1
-0,1
54,4
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
29,9
24,4
12,9
-11,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-156,4
10 127,4
14 321,2
4193,8
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-62,1
-105,1
-132,1
-27
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-47,8
4895,1
3571,3
-1323,8
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-156,4
-132,8
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
4898
-295 554
-710 572
-415 018
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,1
0
0
0
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-27,5
-16,2
-54,4
-38,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz doc

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz docx
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży