Berlitz Poland sp. z o.o.
Ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa
NIP5260215266
Oceń firmę:
Berlitz Poland sp. z o.o.
NIP5260215266
KRS0000119749
Kapitał zakładowy1 171 350,00 zł
Profil niepotwierdzony
1,0 na podstawie 1 opinii.

Adres

Ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

Strona internetowa

www.berlitz.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Berlitz to nie tylko szkoła językowa, ale firma edukacyjno - szkoleniowa, obecna w 70 krajach. Od wielu lat jesteśmy światowym liderem na rynku szkoleń językowych, kulturowych i biznesowych. Oferujemy kursy w zakresie wszystkich języków obcych oraz szkolenia umiejętności międzykulturowych i dotyczących zarządzania w biznesie. Posiadamy własną, unikatową, ponadczasową Metodę Berlitz®, która doskonale sprawdza się w nauce języków obcych. Dzięki niej z powodzeniem realizowane są m. in. kursy indywidualne i grupowe dla dorosłych, kursy językowe online, studia za granicą oraz obozy językowe dla dzieci i młodzieży. Realizujemy także szkolenia biznesowe dla firm, dzięki którym kursanci potrafią prowadzić swobodną rozmowę w wybranym języku, a także budują swoje umiejętności przywódcze. Każdy kurs jest starannie zaplanowany i dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta, dzięki czemu efekty nauki pojawiają się w bardzo krótkim czasie.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

BERLITZ POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. PROSTA 69, 00-838 WARSZAWA

NIP

5260215266
Copy

REGON

012033020
Copy

KRS

0000119749
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2017-07-06

Adres rejestrowy

UL. PROSTA 69, 00-838 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2002-06-28

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-06-28

Sygnatura akt

WA.XIII NS-REJ.KRS/15794/23/573

Strona WWW

www.berlitz.pl

Kody Pkd

85.59.A - Nauka języków obcych

47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

63.11.Z - Przetwarzanie danych

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.5 - Pozaszkolne formy edukacji

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSBOWY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI W CZYNNOŚCI, W KTÓREJ WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ NIE PRZEKRACZA 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) JEDNORAZOWO LUB ŁĄCZNIE 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) W CIĄGU KOLEJNYCH 12 (DWANAŚCIE) MIESIĘCY JEŻELI NATOMIAST WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ W ODNIESIENIU DO CZYNNOŚCI PRZEKRACZA POWYŻSZĄ KWOTĘ, WÓWCZAS CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
ZARZĄD
Gregor Šergan
Członek Zarządu
UDZIAŁOWCY
BERLITZ CORPORATION

100% 1233 udziałów po 950,00 zł każdy, o łącznej wysokości 1171350,00 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt)

PROKURA
Małgorzata Ewa Sprusińska
smoistna, 46 lat
RADA NADZORCZA
Paul Harris Weinstein
Mattias Schwarz
Alistair Gatoff

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
19,8
19,2
14,7
-23,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
19
15,6
20,8
33,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-6,5
-7
-8,9
-26,4
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
12,5
8,6
12
39,4
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,3
0,3
0,2
-20,1
Środki pieniężne Opis wskaźnika
4,7
4,4
7,6
71,9
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,2
-0,6
-2,2
-250,8
EBITDA Opis wskaźnika
0,3
-0,3
-1,8
-440,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
10,4
6,5
9,9
51,5
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,1
-0,5
-1,9
-247,5
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0
-0,6
-2
-222,8
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
1,7
7,6
20,9
13,3
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-0,6
-2,8
-12,6
-9,8
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-51,7
-81,7
-74,1
7,6
Marża EBITDA Opis wskaźnika
1,5
-1,7
-12,3
-10,6
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-1,2
-3,2
-14,7
-11,5
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
340
283
479
196
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,6
0,4
0,5
0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-15,5
12,7
3,5
-9,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

1/ 5.0
Na podstawie 1 ocen
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!
Jacek 2022-04-26 17:06:49
Kiepska szkoła, nastawiona na biznes. Zero kompetencji pracowników w Łodzi.

Firmy z tej samej branży