BENEX BANASZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
UL. SZKOLNA 24, 64-412 CHRZYPSKO WIELKIE
NIP5951466924
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Rolnictwo, hodowla i uprawa Kwiaty i rośliny Profil firmy BENEX BANASZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
BENEX BANASZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
NIP5951466924
KRS0000438199
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. SZKOLNA 24, 64-412 CHRZYPSKO WIELKIE

Kategorie Działalności

Kategoria główna
Czy to Twoja firma? Zaktualizuj informacje, aby zdobyć nowych klientów, otrzymywać powiadomienia o nowych opiniach i więcej!

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

BENEX BANASZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. SZKOLNA 24, 64-412 CHRZYPSKO WIELKIE

NIP

5951466924
Copy

REGON

302258420
Copy

KRS

0000438199
Copy

Forma prawna

spółka partnerska

Adres rejestrowy

UL. SZKOLNA 24, 64-412 CHRZYPSKO WIELKIE

Data rejestracji w KRS

2012-10-26

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2012-10-26

Sygnatura akt

PO.IX NS-REJ.KRS/16421/22/888

Kody Pkd

46.22.Z - Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.8 - Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach

47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

49.41.Z - Transport drogowy towarów

77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI NIEZBĘDNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW (REPREZENTACJA DWUOSOBOWA)
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Lidia Banaszkiewicz
30 lat
Natalia Banaszkiewicz
36 lat
Tomasz Mateusz Banaszkiewicz
33 lata
Dawid Mikołaj Banaszkiewicz
36 lat
UDZIAŁOWCY
Natalia Banaszkiewicz
Tomasz Mateusz Banaszkiewicz
Lidia Banaszkiewicz
Dawid Mikołaj Banaszkiewicz

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018 2019
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
10,6
10,5
11,5
9,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,8
1,3
1
-28,3
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
2,9
3,1
3,6
18
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
3,6
4,4
4,6
3,9
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,4
0,6
0,8
46,8
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,1
-36,7
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,6
0,2
0,6
171,9
EBITDA Opis wskaźnika
0,7
0,4
0,7
66,1
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,6
0,2
0,6
136,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
1,8
2,6
2,8
5,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,6
0,2
0,6
171,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
20,6
7
16,1
9,1
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
5,6
2
5,1
3,1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
78,7
69,6
79
9,4
Marża EBITDA Opis wskaźnika
6,8
3,9
6
2,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
5,6
2
5,1
3,1
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
27
47
30
-17
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xades

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (4)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży